Vanwege de lockdown vieren we online vanuit de St. Franciscusbasiliek in Bolsward. Hierbij is een beperkte groep kerkgangers (en bedienaren) aanwezig.. Reserveren via de ticketshop is noodzakelijk en verplicht.

Lees hier alles over de vieringen en andere zaken in verband met de maatregelen

Ticketshop voor

Vieringen

Kledingbank

Gevolgen van de lockdown voor onze parochie

Gedurende de lockdown:

 • Ligt het accent op ons samen vieren via de livestream.
 • Komen alle vieringen in Makkum, Witmarsum en Workum te vervallen.
 • Vervallen de doordeweekse vieringen op dinsdagochtend te Workum, donderdagochtend te Bolsward en zaterdagmiddag te Bolsward (vespers).
 • In deze weken zullen we zondags online vieren vanuit de basiliek in Bolsward, omdat daar de mogelijkheid van streamen is geregeld.
 • De vieringen in Bolsward zijn gezamenlijke vieringen voor parochianen uit alle locaties (dus vanuit de gehele parochie).
 • Er zal geen samenzang én geen koorzang zijn. Slechts één of twee personen verzorgen de zang.
 • Tijdens deze vieringen zal een groep van hooguit 20 personen naar de kerk kunnen komen, naast enkele bedienaren. We gaan proberen het zo te regelen dat er vanuit alle locaties mensen kunnen meevieren in de basiliek. Als er plekken over zijn, komen die beschikbaar in de ticketshop.
 • Reserveren voor het bijwonen van vieringen is verplicht. Alleen met een ticket heeft u toegang.

Plaatsen reserveren voor vieringen

Vanwege de lockdown vieren we online vanuit de St. Franciscusbasiliek in Bolsward. Hierbij is een beperkte groep (bedienaren) aanwezig. Reserveren voor het bijwonen van vieringen is noodzakelijk. De ticketshop opent elke week op vrijdag om 09.00 uur en blijft open tot een half uur voor de viering

Wie niet zelf over internet beschikt en evenmin iemand om hulp kan vragen, kan telkens op vrijdagochtend tijdens openingsuren contact opnemen met het secretariaat van de parochie via telefoonnummer 0515 - 576998.
U kunt gedurende de week vanaf vrijdagochtend 09.00 uur alleen maar plaatsen reserveren voor de vieringen van de dan komende zondag.

Kerkopenstelling

Vanwege de lockdown zal de St. Franciscusbasiliek in Bolsward van 20 december tot 9 februari 2021 op de volgende momenten geopend zijn voor persoonlijk gebed.

 • zondagmiddag van 14.00 - 16.00 uur
 • dinsdagmiddag van 14:00 - 16:00 uur
 • donderdagochtend van 09:00 - 10:00 uur

U bent van harte welkom om binnen te gaan, even in de banken te zitten en/of een kaarsje aan te steken. 

Op dit moment wordt nog bekeken welke mogelijkheden er zijn om de andere kerken van onze parochie open te stellen.

Onderlinge steun

Binnen onze parochie zijn inmiddels diverse initiatieven gestart om mensen te ondersteunen waar dat nodig is. Steun die natuurlijk niet beperkt blijft tot alleen parochianen. U krijgt daar via de e-mail, website en weekbrieven meer berichten over. Binnen het pastoraal team is afgesproken dat diaconaal opbouwwerker Kees van Kordelaar het eerste aanspreekpunt is (tel. 06-19905519).

In het overzicht hieronder staan de vieringen voor de komende tijd in onze parochie. De adressen van de locaties staan onder de vieringentabel.

(onder voorbehoud van wijzigingen)

Locaties:

Bolsward Basiliek Grote Dijlakker 7
  Maria van Sevenwoudenzaal Grote Dijlakker 7
  Bloemkamp Floridus Campuslaan 2
  Broerekerk Broereplein 10
  Het Keerpunt Burgemeester Praamsmalaan 35
  Huylckenstein Eekwerdlaan 1
Makkum Doopsgezinde kerk Bleekstraat 11
  Avondrust Kerkeburen 66
  Doniakerk Kerkeburen 37
Witmarsum R.K. Kerk Arumerweg 68
  Koepelkerk Kerkplein2
Workum R.K. Kerk Noard 175
  Janningkapel Noard 175
  Ludgerusschool Weverswei 4a
  Nij Mariënacker Mariënacker 1

Vieringen binnenkort