Vanaf het weekend van 13 & 14 juni zullen er weer vieringen in onze parochie zijn. Voor deze vieringen is reserveren verplicht. Onze kerken zijn verder op geregelde tijden open voor het aansteken van een kaarsje en voor persoonlijk gebed.
Lees hier alle maatregelen en hoe u kunt reserveren.

Ticketshop voor

Vieringen

Kledingbank

Het pastoraal team heeft er voor gekozen om de uitvaarten te verdelen middels een tweewekelijks schema. Dit wil zeggen dat de pastores om de beurt twee weken lang uitvaartwacht hebben en in beginsel in die twee weken alle uitvaarten verzorgen die zich aandienen. Uiteraard helpen de pastores elkaar wanneer er teveel uitvaarten tegelijk zijn of wanneer de agenda van de dienstdoende pastor het verzorgen van een uitvaart onmogelijk maakt. Wie welke uitvaart wanneer doet is een beslissing die het team zelfstandig neemt.

Concreet betekent dit dat men eerst even in de tabel hieronder of in het parochieblad kijkt welke pastor de wacht heeft, alvorens de uitvaartleider te verzoeken de pastor te bellen. Zulks scheelt voor iedereen een hoop heen en weer gebel. Juist als vanwege een overlijden hart en hoofd in beslag worden genomen door zoveel emoties, lijkt ons de gemaakte verdeling een gemakkelijke manier van doen voor iedereen.

We hopen met het bekend maken van deze werkverdeling alle parochianen en andere belanghebbenden een goede dienst te bewijzen.

De pastores van de Zalige Titus Brandsmaparochie