Vanaf het weekend van 13 & 14 juni zullen er weer vieringen in onze parochie zijn. Voor deze vieringen is reserveren verplicht. Onze kerken zijn verder op geregelde tijden open voor het aansteken van een kaarsje en voor persoonlijk gebed.
Lees hier alle maatregelen en hoe u kunt reserveren.

Ticketshop voor

Vieringen

Kledingbank

Heilige communie aan huis.

Een van de taken van de pastores in vroeger tijd - en nog steeds - is het rondbrengen van de Ziekencommunie. In onze parochie werd deze taak meest vervuld door de eerwaarde zusters en de oudere paters. Later werd deze taak door leken vervuld. Omdat de groep heel klein geworden was, ben ik persoonlijk de Communie gaan rondbrengen. De Ziekencommunie wordt donderdagmorgens na de ‘Boerenmis’ rondgebracht. De ene week Centrum, Noord en West, de andere week in Oost en Zuid.
Wie de Communie tweewekelijks wil ontvangen kan met mij contact opnemen. Afzeggen, of vragen de Communie incidenteel te mogen ontvangen kan telefonisch donderdagmorgens tussen 9 en 10. Mevr. Douma zal het bericht dan na de Mis aan mij doorgeven.

Pastoor