Nieuwsarchief

Filter 

 • Nieuw Altaar in de maak!

  In de kelder van de kerk wordt door oud-koster M. Boersma en koster A. Mulder hard gewerkt aan de vervaardiging van het nieuwe altaar.  Dit altaar is ontworpen door Ir. L. Ter Beke. ...
 • Veertigdagentijd 2004

  De Pelgrimage langs de Statiekerken in Rome, het nieuwe Hongerdoek en "de Weg van de Meester" zijn inspiratiebronnen in de Veertigdagentijd. Veertig staties in Rome In dit Pelgrimagejaar maken we in de veertigdagentijd een spirituele wandeling ...
 • Geslaagde Informatieavond Taizé

  Op maandag 23 februari j.l. is er een informatieavond gehouden over de komende jongerenreis (1-9 mei 2004) naar Taizé. Dit vond plaats in de parochiezaal van onze kerk. Er waren ±10 belangstellenden waaronder 3 jongeren die al eerder in Taizé waren ...
 • Jongerenweekend 2003

  Na een geslaagd weekend vorig jaar in Harlingen was Bolsward aan de beurt en wel in het weekend van 3, 4 en 5 Oktober. Het thema van het weekend was "Wij hebben de toekomst", de groep bestond uit 14 jongeren. Het weekend startte vrijdagmiddag rond de...
 • St. Franciscusfeest 2003

  4 oktober, feest van Sint Franciscus Het Feest van Sint Franciscus werd in 2003 in Bolsward luisterrijk gevierd. Op zaterdagavond met een plechtige mis en op zondagmorgen in de eucharistieviering met de jongeren uit Bolsward, Workum, Harlingen en F...
 • Annie Bootsma neemt afscheid

  In juni jl nam Annie Bootsma- Claassen afscheid van ons Sint Franciscus dameskoor Sinds de oprichting is Annie Bootsma lid geweest van ons Sint Franciscus dameskoor. Al die jaren was deze kleine maar kordate dame trouw aanwezig. Ook bij de vele vi...