Buitenbeentje..
zondag, 24 mei 2009 00:00

door OI. van Ulden ofm is pastoor in Sneek

Vijfenzeventig jaar oud is deze kerk nu. Of is ze vijfenzeventig jaar jong? Want zij is een buitenbeentje in wat men in de jaren dertig placht te bouwen. Zo is de Franciscuskerk in Bolsward ontworpen en bedoeld en zo is ze gebleven. Handboeken van de architectuur plegen de bouwkunde te verdelen in traditionalistisch en vernieuwend.

Met deze kerk hebben ze nooit raad geweten. Ze verenigt traditie en een vormentaal en een kleurstelling die soms zweemt naar Marokko en Afrika. En dat alles in een van de meest Friese der Friese steden. Ze is er manifest in het sil­houet, maar laat zich er niet naadloos mee versmelten. Daar weet de archi­tectuurkritiek geen raad mee. En ze wordt dus altijd overgeslagen. Degenen voor wie ze gebouwd is, zijn erg op haar gesteld.Ze geeft wat je van een vertrouwde kerk verwacht. En ze prikkelt tegelijkertijd door haar onverwachte, bijna exotische vormen. Zij is wat een goede kerk behoort te zijn: moederhuis en uitno­digster naar onvermoede verten en hoogten. Traditie en nieuw.

De geestelijk vader liet zich niet plooien naar een van beide kampen. Hoofdschuddend heeft hij ons land verlaten. Zijn geestelijke zoon die haar tekende, is na de oorlog haastig overgestapt op meer in de mode zij­nde vormen. Kerken die juichend be­sproken werden omdat ze zo goed in de moderne tijd pasten. Daarna wer­den ze snel vergeten en afgebroken. Niemand in de buurt die nog weet wat er gestaan heeft. De eigenwijze vijfenzeventig jaar jongedame is blij­ven staan.
Het ziet ernaar uit dat ze nog wel even mee gaat. Een buitenbeentje als het boek dat zij uitbeeldt: de Bijbel.

Aangevochten als voorbij, aangevreten door kritiek, onschadelijk gemaakt door haar lite­ratuur te noemen, geprovoceerd door cartoonisten die door hun ideeën heen zijn. Ook deze dame blijft nog wel even overeind.

 
Laat evangelie weer klinken in een tent
zondag, 24 mei 2009 00:00

altDoor Sipke Draisma

De Bolswarder Franciscusparochie vierde afgelopen weekend feest. Het kerkgebouw bestaat namelijk 75 jaar. Deze moderne kathedraal is gebouwd en ontworpen door de architect Hendrik van der Leur, een leerling van de Franse benedictijn Dom Paul Bellot. In het naastgelegen Titus Brandsma museum (www.titusbrandsmamuseum.nl) is vanwege dit jubileum een tijdelijke tentoonstelling ingericht die de moeite van het bezichtigen waard is. De bezoeker wordt daar als het ware ingewijd in de geheimen van de bijzondere architectuur die aan de Franciscuskerk ten grondslag ligt. Alle vormen, kleuren en afmetingen hebben een betekenis, de kerk is in meer dan één opzicht een werkelijk heilige plaats.

Het jubileum werd zondag gevierd in aanwezigheid van de bisschop en andere lokale en geestelijke prominenten zoals de laatste Franciscaner pastoor. Na hem kwam de parochie in handen van een wereldheer, dat is een pastoor die niet tot een religieuze orde maar tot de geestelijkheid van het bisdom behoort. Het was indertijd voor de Bolswarder parochianen best wennen dat niet langer de paters de parochie bestierden. Voor de nieuwe pastoor trouwens ook die voortaan in zijn eentje de bedienaar van de sacramenten werd in een van de grotere parochies van het bisdom.

Nu mag ik als pastor van de omliggende parochies ook geregeld op zaterdagavond het evangelie verkondigen in de Franciscuskerk (in feite mijn eigen parochiekerk want ik woon in Bolsward) en afgelopen zaterdag was dat ook het geval. Het was de vooravond van het grote feest en inderdaad was de kerk maar matig gevuld. Katholieken plegen één keer per weekend naar de kerk te gaan en de meeste Bolswarder parochianen kozen vanzelfsprekend voor de plechtige hoogmis van de volgende dag.

De huizen voorbij

In mijn overweging herinnerde ik de kleine verzamelde kudde aan de oorsprong van het woord parochie. Dat komt van het griekse para-oikia en een van de mogelijke betekenissen is ‘de huizen voorbij’. Aan de rand van de stad, de huizen voorbij, daar kwamen de eerste christenen samen. Voordat het kerkgebouw een vanzelfsprekende plaats in het midden van het dorp of de stad innam, was het bijeenkomen van het gelovige volk letterlijk een randverschijnsel.

Het lijkt er soms op dat het opnieuw die kant uitgaat. Een journaalreportage dit weekend over de viering van het 450-jarig bestaan van de bisdommen Haarlem, Den Bosch en Roermond toonde vooral de teloorgang van het daar eerst zo rijke Roomse leven. Terwijl de bisdommen de thema’s evangelisatie en inspiratie voor het voetlicht proberen te brengen, tonen de harde cijfers vooral de leegloop van parochies en de afname van het aantal vitale priesters. De Rooms-Katholieke Kerk en de protestantse volkskerk zitten wat dat betreft in hetzelfde schuitje. We delen grotendeels dezelfde problemen en het zou daarom niet zo gek zijn als de kerken bij elkaar te rade gingen of ze elkaar op dat terrein ook behulpzaam kunnen zijn en ideeën kunnen aanreiken.

Flexibeler

Daarbij zou het dan niet in de eerste plaats over gebouwen moeten gaan. Van God is bekend dat hij het liefst in een tent bivakkeert. Zo’n tent is heel wat flexibeler dan een gebouw van steen, hoe mooi ook vormgegeven en ingericht. En heel wat winderiger, maar zo kan de Geest Gods wel mooi overal bij. Het is wellicht een idee voor de plaatselijke geestelijkheid om eens gezamenlijk in een tent na te denken over hoe het evangelie kan blijven klinken in stad en dorp. In een tent liefst ‘de huizen voorbij’, in de periferie, de plek waar het eens allemaal begon.

iS.W.J. Draisma is lekendominicaan en r.-k. pastor in Workum, Makkum en Witmarsum

Van God is bekend dat Hij het liefst in een tent bivakkeert


 

 
24 uur niet eten voor Oeganda.
zondag, 22 maart 2009 00:00

Vrijdag 13 en zaterdag 14 maart hebben jongeren van 't Schakeltje 24 uur gevast voor Oeganda. Ze aten 24 uur niets om zo geld in te zamelen voor Oeganda.

Vrijdag 13 maart begonnen de jongeren eerst met een maaltijd tijdens de vastenprik, die dit keer in de parochiezaal was(normaal in Convent)

Na de vastenprik, was er tijd voor het Schakeltje, deze bijeenkomst ging over Vasten en hoe gaan wij daar als jongeren mee om. Wat laten we en wat laten we niet. Ook hadden we een spel, genaamd Karakter het woord zegt het al het gaat over je karakter! Na dit spel hebben we het hongerdoek besproken en als aflsuiting hebben we de film. Madagascar gekeken.
De jongeren die niet mee deden aan de actie gingen naar huis en de overgebleven jongeren (Mireille, Gerda, Anna-Nynke en Henny) gingen slapen in de parochiezaal.

Zaterdag was er een inloopdag van 10 uur tot 17 uur. Ondertussen waren de jongeren aan het knutselen (kaarten maken, rozekrans knopen) om dit dan weer te verkopen aan de bezoekers van deze actie. Er kwamen vele parochianen langs om de jongeren te steunen.

Marlies Breeuwsma had een spel gemaakt met vragen over Afrika en een powerpoint over het land Oeganda(daar zaten veel antwoorden in verweven). Een ontzettend leuk spel, waarbij het soms hard aan toe ging! De jongeren waren dan wel niet aan het eten hun felheid was er niet minder om! Na de inloop dag samen met Pastor Kamsma de viering voorbereid want de jongeren zouden lezen en voorbedes schrijven en er was ook een powerpoint over Oeganda en de dag zelf. Na de dienst mochten de jongeren weer eten en dat deden ze dan ook in de parochiezaal (Joke had heerlijk gekookt)

Het bedrag wat er deze actie is opgebracht is ruim: 800 euro! Alle sponsors hartelijk dank!


 

 
Inloopdag geloofskoffers
zondag, 22 maart 2009 00:00

altZaterdag 21 maart was het dan zover, veel voorbereiding, reclame, vrijwilligers gezocht kon de inloopdag beginnen! Er was voor elke leeftijdscategorie wel een spel of verhaal.
-voorlezen, gebeden, memory, kijktafels, faraospel, kweetet, karakterspel, kleuren,
en natuurlijk ook nog wat lekkers voor kind en ouders,

De hele dag liep het lekker door veel kinderen met ouders kwamen langs om te kijken wat er zoal is rondom een geloofskoffertje.Niet alleen uit onze eigen parochie maar ook uit Workum, Witmarsum, Makkum en zelfs Sneek kwamen mensen even kijken.

Het was een zeer geslaagde dag!

ps: wilt u ook een geloofskoffertje kopen? neem dan contact op met Pastor Kamsma, 0515-573923


 

 
<< Start < Vorige 51 52 53 54 55 56 57 58 Volgende > Einde >>

Pagina 58 van 58