De verkoop van kerk en pastorie is onderdeel van het in 2015 vastgestelde plan ‘Geloven in morgen’. Daarin is verwoord hoe men zich verder wil ontwikkelen als kerkgemeenschap die de mensen zoekt waar ze zijn. De diaconie krijgt daarbij een groot accent. De locatie waar de geloofsgemeenschap van Makkum zich gaat vestigen zal het karakter hebben van een huiskerk.

De Algemene Kerk neemt het huidige kerkgebouw samen met de pastorie over en zal dit intensief gaan gebruiken. Zij geeft gestalte aan een werk dat God sinds de 19e eeuw onder de gedoopten doet om boete te doen over de zonden en over de verdeeldheid van de kerk, en haar klaar te maken voor de wederkomst van Jezus Christus.

De Zalige Titus Brandsmaparochie bestaat sinds 2014 en werd gevormd door een fusie van de parochies te Bolsward, Makkum, Witmarsum en Workum.