Reserveren voor het bijwonen van vieringen in onze kerken is een optie, maar niet noodzakelijk. Als u een ticket reserveert, bent u wel verzekerd van een plaats.
U kunt de zondagse viering vanuit onze St. Franciscusbasiliek in Bolsward online volgen.

Lees hier alles over de vieringen en andere zaken in verband met de corona-maatregelen

Ticketshop voor

Vieringen

Kledingbank

altZoals u inmiddels heeft kunnen horen en lezen, vertrekt pastor Germa Kamsma-Kunst per 1 september a.s. naar Leeuwarden. In de zondagochtendviering van 17 juli a.s. zullen wij afscheid van haar nemen. Hierbij zijn alle parochianen van de Viersprong uitgenodigd. Bij een afscheid hoort ook een cadeau. Een afscheidscadeau van de parochianen zal o.a. zijn een Herinneringsmap. (pastor Kamsma stelt hier enorm prijs op).

De bedoeling is dat u –als u dat wilt- op 1 vel papier (A-4 formaat) een herinnering schrijft. Dat kan ook gekleurd papier zijn.
De herinnering kan zijn in de vorm van: een verhaal, een leuk voorval, of zomaar een mooi gedicht, een tekening, een foto met onderschrift, etc. of wat u maar kwijt wilt aan haar. Alles wat uw creativiteit aan kan sporen om te komen tot een mooi blad is geoorloofd. Daarna doet u het vel papier in een insteekhoes (als u die heeft, doet u dit niet op een vel ringbandpapier: hier zitten gaatjes in, en dan past het niet meer in een insteekhoes)
Als het blad klaar is kan het worden ingeleverd bij:

Makkum: Watze Roorda Workum: Henny de Jong
Witmarsum: Zr. Lambertina Bolsward: Parochiesecretariaat
Workum: Henny de Jong

Heeft u geen insteekhoes, dan doen wij dat, en zorgen ervoor dat alles in een ringband komt.
Graag inleveren vóór: 1 juli a.s. We hopen op een grote oplage!!
Veel succes en creativiteit gewenst.
Vrede en alle goeds,
namens het parochiebestuur Cecilia Bekema.
 

Vieringen binnenkort