Reserveren voor het bijwonen van vieringen in onze kerken is een optie, maar niet noodzakelijk. Als u een ticket reserveert, bent u wel verzekerd van een plaats.
U kunt de zondagse viering vanuit onze St. Franciscusbasiliek in Bolsward online volgen.

Lees hier alles over de vieringen en andere zaken in verband met de corona-maatregelen

Ticketshop voor

Vieringen

Kledingbank

Broeders van Taizé in Bangladesh – Een pelgrimage van vertrouwen en vriendschap

In december was Taizé in Rotterdam. De jaarlijkse Europese jongerenontmoeting, georganiseerd door de gemeenschap van Taizé, vond daar plaats van 28 december 2010 tot 1 januari 2011. Dit gebeurde op uitnodiging van de Nederlandse bisschoppenconferentie, het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland en de Nederlandse Raad van Kerken.

 

 

U hebt er vast over gelezen in de krant of iets op televisie gezien. En misschien hebt u wel enkele van de 30.000 jongeren uit heel Europa te logeren gehad.
Als u nieuwsgierig bent geworden naar de broeders van Taizé moet u zeker het boekje van Wieb Akkerman en Albert van het Hof lezen!
Ze schrijven iets over het ontstaan van de gemeenschap, maar vooral over het werk van enkele broeders van Taizé in Bangladesh. Eind 1974 ging broeder Frank naar Dhaka in Bangladesh, na een eerder verblijf in Calcutta bij moeder Theresa. Bangladesh was in die tijd één van de armste landen ter wereld. De broeders van Taizé willen delen in die armoede, aanwezig zijn daar waar bijna geen hoop is. Al snel voegden zich nog een paar broeders bij hem. Ze zochten contact met de bevolking en deden wat hun handen te doen vonden.
Sinds de jaren ‘80 wonen ze in Mymensingh. Ook hier leidt aanwezig zijn al snel tot hulp op allerlei gebied. De broeders hebben veel dingen in gang kunnen zetten, via de mensen die steeds opnieuw op hun pad kwamen. Mensen met idealen en bereid om zich in te zetten. Zo zijn er scholen gekomen voor de armen, microkredieten verstrekt, er is opvang en steun gekomen voor kinderen en volwassenen met een handicap.
En er is contact gelegd met andere religies. Christenen zijn net als hindoes en boeddhisten maar een kleine minderheid in dit overwegend islamitische land. De broeders leven met groot respect voor de islam. Bijna alle kinderen op de scholen, de gehandicapten, de armen en zieken zijn moslim.
Het boekje geeft een indringend beeld van de activiteiten van de broeders in Bangladesh door de jaren heen. Het geeft inzicht in hun manier van werken, in hun dagelijks leven, in hoe ze in het leven staan. Ze zijn onderdeel geworden van het leven in Mymensingh, ze horen er thuis. En dat is wat ze beoogden: delen in de armoede, aanwezig zijn daar waar bijna geen hoop is. Hun aanwezigheid heeft geleid tot minder armoede en tot hoop op een betere toekomst.
Het boek, geschreven op basis van brieven, verhalen en gesprekken met de broeders, is absoluut de moeite waard om te lezen! Het is in eigen beheer uitgegeven en de opbrengst gaat naar het werk in Bangladesh.


Broeders van Taizé in Bangladesh - een pelgrimage van vertrouwen en vriendschap –
Wieb Akkerman en Albert van het Hof
ISBN 9789081642217
120 blz..

U kunt het boek bestellen door overmaking van
€ 15,- ( incl. verzendkosten) op
rekeningnummer 5114.59.041
t.n.v. Stichting Steunfonds t.g.v. Asha Nir
Vermeld op de overschrijving: boekje en uw adresgegevens
 

Vieringen binnenkort