Ticketshop voor

Vieringen

Kledingbank

Het pastoraal team in de Zalige Titus Brandsmaparochie bestaat uit:

Daarnaast is er de Werkgroep Parochianenvoorgangers waarvan de leden voorgaan in vieringen waar leken in voor mogen gaan.

alt
 

Pastoor Bultsma

Persoonlijk pastoraat, verzorgingshuizen en scholen:
Bolsward
 
Werkvelden:
 • sacramentenbediening
 • bestuur
 • liturgie
 • contacten PCI’s  & diaconaal werker
 • 1e communie
 • aansturen secretariaat
 • “externe” relaties
 

Pastor Ten Wolde

Persoonlijk pastoraat, verzorgingshuizen:
Workum, Makkum & Witmarsum
Basisscholen in Bolsward, Workum, Makkum, Witmarsum
 
Werkvelden:
 • catechese
 • oecumene
 • vormsel
 • VOM
 • diaconale groepen: omzien, wijkcontact e.d.
alt
 

Pastor van Kordelaar

Pastoraal werker
Diaconaal werker
 • armoedevraagstuk
 • noodhulp vanwege de PCI’s
 • overlegpartner m.b.t. diaconale agenda parochies
 
Er is gekozen voor een verdeling zowel op basis van territorium als op basis van werkvelden. Als het gaat om het individuele pastoraat, inclusief de contacten in en met de verzorgingshuizen is er een verdeling gemaakt naar parochies. Voor de scholen geldt dit evenzo.

De taak- of werkveldverdeling geldt voor alle vier parochies. Er is zodoende geen sprake meer van een “eigen” pastor. De pastores zijn actief in alle vier parochies. De verdeling in werkvelden wil overigens niet zeggen dat er geen activiteiten kunnen zijn in andere dan de “eigen” taakgebieden.

Alle pastores hebben hun bureau op hetzelfde adres, waardoor de lijnen heel kort zijn.