In januari 2018 gaat de actie Kerkbalans weer van start. Het motto van de actie dit jaar is “Geef voor je kerk. Ook onze parochie doet dit jaar weer mee.

Kerkbalans is een jaarlijkse gezamenlijke actie van de kerken in Nederland waarbij een beroep wordt gedaan op de leden van de plaatselijke geloofs­gemeenschappen om gul te geven voor de plaatselijke kerk. Dat kan voor het gebouw zijn, want de instandhouding daarvan kost geld, maar zeker ook voor de “mienskip” die in dat gebouw de liturgie viert, samenkomt, ontmoet en vanuit dat gebouw pastoraal en diaconaal werk doet.

Bij de acties Kerkbalans 2016 en 2017 hebben ruim 800 parochianen een meerjarige doorlopende incassomachtiging afgegeven. Een machtiging die geldt tot wederopzegging of wijziging. Voor de parochie een kostenbesparende en bovenal werkbesparende methode.

Deze parochianen zullen wij in het kader van de actie Kerkbalans 2018 niet benaderen. We gaan er van uit dat zij de kerk blijven steunen met het toegezegde bedrag en dat wij dat mogen blijven incasseren. We zijn hun daar zeer dankbaar voor.

Parochianen die zelf voor de betaling van de bijdrage zorgen zullen we in januari in een brief vragen om ook voor 2018 en eventueel volgende jaren een bijdrage te betalen en zo men dat wil ons te machtigen de bijdrage te incasseren. Met dat laatste helpt u ons en de vrijwilligers die zich inzetten voor de actie enorm.

Ook de parochianen die niet meer of nog niet bijdragen zullen we benaderen met de vraag of ook zij zouden willen bijdragen. Alle beetjes helpen. We hopen dat u uw steentje bijdraagt; waar het kan: “GEEF GUL VOOR DE KERK”.

Nadere informatie kunt u ook vinden op: www.kerkbalans.nl
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een volledig aftrekbare periodieke gift lees hier.