Jubilaris St. Franciscusherenkoor
vrijdag, 25 november 2016 16:42

Zondag 20 november (Feest van Christus Koning) is Cees Witteveen gehuldigd voor zijn veertig-jarig lidmaatschap van het St. Franciscus Herenkoor. Uit handen van pastoor Bultsma mocht hij de gouden speld, met oorkonde, van de NSGV ontvangen.

De huldiging van jubilarissen vindt traditiegetrouw plaats rond de naamdag van de Heilige Cecilia op 22 november. Sint Cecilia is de Patrones van de kerkmuziek.