Meimaand - Mariamaand - Rozenkransgebed
maandag, 01 mei 2017 00:00

In Workum en Bolsward

Mei is één van de twee Mariamaanden (oktober is de andere). Traditioneel tijd om de rozenkrans te bidden. Dat kan deze maand in Workum iedere woensdagavond om 19:30 uur in de St. Werenfriduskerk en in Bolsward iedere zaterdagmiddag om 16:30 uur.

Het Rozenkransgebed is een vorm van bidden waarbij door de herhaling van het Onze Vader en vooral het Wees gegroet Maria er gemakkelijk een innerlijke rust kan groeien. Zodoende ontstaat er, zo is de ervaring, om God in het eigen innerlijk te ontmoeten. Het overwegen van de zogeheten geheimen (in één zin samengevatte gebeurtenissen uit het leven van Jezus en Maria) helpen om gaandeweg te begrijpen hoe het leven, lijden, sterven en verrijzen van Jezus ook betekenis hebben voor ons eigen leven hier en nu.

Hoe bid je de rozenkrans?

De rozenkrans bestaat uit 4 rozenhoedjes. Een rozenhoedje is één keer de hele ketting bidden. Als je de hele rozenkrans wilt bidden, bid je dus 4x de ketting rond. Bij ieder ‘tientje’ van de rozenkrans overdenk je een ‘geheim’. Deze geheimen zijn momenten uit het leven van Jezus en Maria waarop Gods genade zichtbaar wordt. Van oudsher zijn de geheimen ingedeeld in drie soorten: de blijde geheimen, de droevige geheimen, en de glorievolle geheimen. Paus Johannes Paulus II heeft hieraan nog een vierde soort toegevoegd, de lichtende geheimen, die gaan over het openbare leven van Jezus.

In de Sint Werenfriduskerk in Workum kunt u in mei iedere woensdagavond om 19.00 uur terecht. De intenties zijn o.a. bidden voor de vrede op de wereld, voor de vele vluchtelingen die van huis en haard verdreven zijn, en ook voor onze eigen intenties.

In de Sint Franciscuskerk in Bolsward wordt elke zaterdagmiddag om 16:30 uur in de Sint Franciscuskerk de rozenkransgebeden.

U bent van harte welkom, ook zonder rozenkrans!