Ticketshop voor

Vieringen

Kledingbank

Bisschop De Korte wil graag dat er ook kinderen en jongeren met deze bijzondere reis mee gaan (Vanuit onze parochie hebben we al zeker 10 kinderen en jongeren!). Voor hen kost de reis maar € 299,50. (zie ook Loterij en acties)

Kinderen en jongeren horen bij onze eigen parochiegroep en ze doen een groot deel van het programma samen met de volwassenen mee. Maar er zijn iedere dag ook eigen, speciale programmaonderdelen voor hen, die ze samen met kinderen en jongeren uit andere parochies zullen beleven.

De kinderen en jongeren mogen mee helpen binnen onze parochiegroep met hand- en spandiensten. Ook mogen ze meehelpen tijdens vieringen als misdienaar, collectant of vlaggendrager in de processies (natuurlijk afhankelijk van de mogelijkheden).

Jongeren vanaf 15/16 jaar kunnen in overleg met ons zelfstandig mee. Kinderen en jongeren onder de 15 jaar reizen met hun eigen familie.

Bij een grote groep kinderen en jongeren vanuit onze parochie willen we een jongerenbegeleider aanstellen.

Vieringen binnenkort