Warning: Division by zero in D:\Inetpub\vhosts\zaligetitusparochie.nl\httpdocs\templates\jd_newjersey\features\awlmgdyj.php on line 1191
Werkverdeling

Werkverdeling

alt
Persoonlijk pastoraat, verzorgingshuizen en scholen:
Bolsward
Werkvelden:
 • sacramentenbediening
 • bestuur
 • liturgie
 • contacten PCI’s  & diaconaal werker
 • 1e communie
 • aansturen secretariaat
 • “externe” relaties
Persoonlijk pastoraat, verzorgingshuizen:
Workum, Makkum & Witmarsum
Basisscholen in Bolsward, Workum, Makkum, Witmarsum
Werkvelden:
 • catechese
 • oecumene
 • vormsel
 • VOM
 • diaconale groepen: omzien, wijkcontact e.d.
alt
Dhr. van Kordelaar
Diaconaal werker voor de vier parochies
 • armoedevraagstuk
 • noodhulp vanwege de PCI’s
 • overlegpartner m.b.t. diaconale agenda parochies
 
Er is gekozen voor een verdeling zowel op basis van territorium als op basis van werkvelden. Als het gaat om het individuele pastoraat, inclusief de contacten in en met de verzorgingshuizen is er een verdeling gemaakt naar parochies. Voor de scholen geldt dit evenzo.

De taak- of werkveldverdeling geldt voor alle vier parochies. Er is zodoende geen sprake meer van een “eigen” pastor. De pastores zijn actief in alle vier parochies. De verdeling in werkvelden wil overigens niet zeggen dat er geen activiteiten kunnen zijn in andere dan de “eigen” taakgebieden.

De heer K. van Kordelaar is geen lid van het pastoraal team, maar werkt wel in overleg met het pastoraal team. Alle pastores en de diaconaal werker hebben hun bureau op hetzelfde adres, waardoor de lijnen heel kort zijn.