Heilige Nicolaas van Tolentijn - Witmarsum

Adres:

Arumerweg 68
8748 AE Witmarsum

Bankrekening: NL96 RABO 03715 00 761 t.n.v. Zalige Titus Brandsmaparochie Witmarsum

(Vermeld bij overboekingen altijd de reden)

 

 

Locatieraad:

Voorzitter
Liesan Hettinga
0517-531547
Budgethouder
Ineke Slagman
0517-531115
Beheerder
Hellen Oudenhooven
0517-532197
Gastvrijheid
Elly v.d. Wei
0517-532112