Nieuwsarchief

Filter 

 • Suster Clara (Truus Palstra) viert haar Gouden Kloosterjubileum

  Op 30 oktober fierde ús âld-parochiaan Truus Palstra -dochter fan Johannes Palstra en Rike Kramer- har fyftichjiemch kleasterfeest by de susters Clarissen yn Nijmegen Wie is deze Truus Palstra? De measten fan Jim kinne hor niet fansels. ...
 • Bedevaart naar Lourdes

  Na vijftig jaar organiseerde de Parochie Bolsward weer een Bedevaart naar Lourdes ...
 • Startzondag 2004 - Gaan voor Goud!

  De Startzondag 2004 had als Thema: Gaan voor Go(u)d Evenals vorig jaar startte de parochie ook dit jaar tegelijk met de Protestantse en Doopsgezinde kerk in Bolsward. Dit jaar voor het eerst met hetzelfde thema, geïnspireerd op de Olympi...
 • Parochieavond 70 jaar Franciscuskerk

  De Parochiële feestavond op zaterdagavond 15 mei was een groot succes. Een kleine 300 parochianen waren aanwezig en er was een grote variatie aan bijdragen. Deze foto toont een enthousiaste menigte winnaars van de loterij. Dank zij de royale sponsors ...
 • St. Franciscuskerk 70 jaar

  Op 8 mei was het 70 jaar geleden dat de Sint Franciscuskerk plechtig werd ingewijd door Mgr. Gorgonius Brandsma. ...
 • Pelgrimage naar Dokkum

  Op woensdag 28 april reisden we met de jongens en meisjes van de buitenschoolse catechese naar Dokkum. Het was een echte pelgrimage. "We kregen met veel tegenslag te maken maar de pelgrims hebben zich er moedig doorheen geslagen." "Een pelgrim...
 • Nieuws Lourdesreis

  Verslag van Boudien en Patrick van de informatiebijeenkomst van onze Lourdesreis 20 - 25 september 2004 Vanuit Bolsward naar Lourdes: 20-25 september 2004 In september 2003, tijdens de startzondag, heeft het Lourdeswerk afdeling Bolsward het in...
 • Heilig Vormsel

  Op zondag 28 maart heeft Vicarus J. te Velde het Heilig Vormsel toegediend in de Parochie. (Foto: Minne Faber)...
 • Stille omgang

  Ook dit jaar vertrok de Bedevaart van de Stille Omgang uit Friesland uit de Sint Franciscuskerk in Bolsward. Het gebeuren paste goed in ons jaarthema. ...
 • Zondag Oculi 2004

  Op zondag 14 maart werd de Eucharistieviering van Zondag Oculi via de KRO en Wereldomroep uitgezonden. De koorzang werd verzorgd door de Gregoriaanse Schola van Leeuwarden.  Hier leest u het Openingswoord.   ...
 • Quadragesima Romana

  In de veertigdagentijd trekken we, in het kader van ons thema 'pelgrimage' in de geest met de catechumenen en de boetelingen door Rome. Romeinse Veertigdagentijd. In het kader van ons jaarthema 'Pelgrimage' zijn we in de veertigdagentijd i...
 • Aanslagen in Madrid

  Mark Haster, oud Parochiaan uit Wommels, woont met zijn vrouw Nancy in Madrid. Hij stuurt ons het volgende bericht naar aanleiding van de terroristische aanslagen in Madrid op 11 maart 2004. ...
 • Nieuw Altaar in de maak!

  In de kelder van de kerk wordt door oud-koster M. Boersma en koster A. Mulder hard gewerkt aan de vervaardiging van het nieuwe altaar.  Dit altaar is ontworpen door Ir. L. Ter Beke. ...
 • Veertigdagentijd 2004

  De Pelgrimage langs de Statiekerken in Rome, het nieuwe Hongerdoek en "de Weg van de Meester" zijn inspiratiebronnen in de Veertigdagentijd. Veertig staties in Rome In dit Pelgrimagejaar maken we in de veertigdagentijd een spirituele wandeling ...
 • Geslaagde Informatieavond Taizé

  Op maandag 23 februari j.l. is er een informatieavond gehouden over de komende jongerenreis (1-9 mei 2004) naar Taizé. Dit vond plaats in de parochiezaal van onze kerk. Er waren ±10 belangstellenden waaronder 3 jongeren die al eerder in Taizé waren ...
 • Jongerenweekend 2003

  Na een geslaagd weekend vorig jaar in Harlingen was Bolsward aan de beurt en wel in het weekend van 3, 4 en 5 Oktober. Het thema van het weekend was "Wij hebben de toekomst", de groep bestond uit 14 jongeren. Het weekend startte vrijdagmiddag rond de...
 • St. Franciscusfeest 2003

  4 oktober, feest van Sint Franciscus Het Feest van Sint Franciscus werd in 2003 in Bolsward luisterrijk gevierd. Op zaterdagavond met een plechtige mis en op zondagmorgen in de eucharistieviering met de jongeren uit Bolsward, Workum, Harlingen en F...
 • Annie Bootsma neemt afscheid

  In juni jl nam Annie Bootsma- Claassen afscheid van ons Sint Franciscus dameskoor Sinds de oprichting is Annie Bootsma lid geweest van ons Sint Franciscus dameskoor. Al die jaren was deze kleine maar kordate dame trouw aanwezig. Ook bij de vele vi...