Nieuwsarchief

Filter 

 • Foto's St. Lucia en Kerst

  De foto's van de St. Luciaviering met de St. Maartenschool, het kerstspel en kindjewiegen staan nu in het fotoalbum. Ga naar het fotoalbum ...
 • Jaarverslagen 2010-2011

  Hierbij treft u de jaarverslagen van enkele werkgroepen uit onze parochie. Sommige werkgroepen hebben een jaarverslag over het jaar 2010, andere werkgroepen hebben een jaarverslag over half 2010- half 2011 (het werkseizoen). Deze jaarverslagen gev...
 • Uitnodiging voor bezoekgroepen

  Want ik was ziek en gij hebt mij bezocht … In de meeste parochies zijn bezoekgroepen werkzaam; zieke mensen, thuis of in het zieken – of verpleeghuis worden bezocht. Ook mensen die hun partner aan de dood verloren mogen rekenen op een ...
 • Bij het afscheid van pastoor van der Wal

  Pastoor van der Wal zal per 1 februari 2012 met emeritaat gaan. In de viering van zondag 29 januari 2012 neemt De Viersprong afscheid van pastoor van der Wal. ...
 • Vieringen rond kerst en oud en nieuw

  Een overzicht van de vieringen in de St. Franciscuskerk: ...
 • De O-Antifonen, gezongen door de Schola Cantorum Sancti Francisci”.

  Zondag 18 december  om 19.00 uur zal er in de R.K. Franciscuskerk, in een gezongen Vesper stil gestaan worden bij de O-Antifonen. In de laatste week van de Advent, de periode van 17 tot en met 23 december, worden in een Vesper de zeven (Gregoriaanse) ...
 • Bedankt

  Op 11 november 2011 zijn Joël en Liesbeth Kampstra-Roodbergen getrouwd in de St. Franciscuskerk. Graag willen zij op deze manier alle mensen bedanken die ervoor gezorgd hebben dat hun huwelijksviering op 11 november 2011 goed is verlopen. Het was...
 • Verbouwing pastorie

  Maandag 5 december is begonnen met de verbouwing van de pastorie om deze klaar te maken voor de komst van Pastoor Bultsma in februari. In de weken daarvoor is Pastoor Van der Wal druk bezig geweest met verhuizen naar Franeker, waar hij nu ook woont. To...
 • Van geven wordt je gelukkiger dan van krijgen

  Vrijdag 9 december was er weer een avond van 't Schakeltje.Thema was dit keer geven en delen, mooi zo tussen Sinterklaas en Kerst in. De groep jongeren wordt steeds groter, en er kunnen nog meer jongeren bij!  We begonnen de avond met pepernot...
 • Jubilarissen Sint Maarten College.

  Op zondag 13 november hielden de collectanten van het Sint Maarten College weer hun jaarlijkse vergadering. Het was voor de 115de keer dat zij dit deden. Dit gebeurt altijd dicht bij de datum van hun naamgever St. Maarten.     ...
 • Lessons en Carols viering in Bolsward.

   Op zondagavond 11 december om 19.00 uur verzorgt RK. Koor Joachim in samenwerking met De raad van kerken Bolsward het traditionele Festival of Nine Lessons en Carols. ...
 • Pastoor Van der Wal blikt terug in Parochievergadering

  Woensdag 23 november is er weer een parochievergadering. Na het "formele" deel zal Pastoor Van der Wal terugblikken op zijn jaren in Bolsward aan de hand van een groot aantal foto's. Alle parochianen worden hiervoor van harte uitgenodigd! De ve...
 • 18 november: Filmpje

  18 november hebben we een filmavond voor alle jongeren van de parochie. Welke film? http://www.youtube.com/watch?v=-apwoGTpi7E Om 20.00 uur in de Parochiezaal, rond 22.00/22.30 uur is het afgelopen.  ...
 • Fryske Snein

  Snein 13 november sil yn de Sint Fanciscus tsjerke in Fryske Misse hâlden wurde.    Pastoar J.R. van der Wal giet foar en it koar Cantus Deo fersoarget de sang. De tsjinst begint om 10 .00 oere. Wêz Wolkom!  ...
 • Sint Maarten in de kerk!

  Op 12 november 2011 is er weer een Sint Maarten gezinsviering in de kerk. Zoals ieder jaar mogen de kinderen hun lampionnen meenemen naar de kerk voor de lampionnenprocessie in de kerk aan het begin en einde van de viering. http://www.youtube.com/w...
 • Katholieke Jongerendag 2011

  zondag 6 november zal de katholieke Jongerendag plaats vinden in de Maaspoort aan de Marathonloop 1 in Den Bosch. ...
 • Martinusdag 2011

  Op zaterdag  12 november vindt de Jaarlijkse vormelingendag van het bisdom Groningen Leeuwarden plaats in de Kathedraal en de Immanuelkerk te Groningen. ...
 • Spiritualiteit van de vrijwilligers in deze tijd

  Op woensdagavond 16 november 2011 organiseert de Regionale Raad Zuid-West van het vicariaat Friesland-NOP een bezinningsavond over: De spiritualiteit van vrijwilligers in deze tijd met als inleidster Susan G. Boukema-Koopman In deze tij...
 • Bericht uit Lourdes 8 - zaterdag 22 oktober

  De dag van vertrek! Voor negen uur staat de eerste bus al bij het hotel en kunnen we de bagage inladen. Ondertussen stoppen er twee andere bussen met nieuwe hotelgasten. Het is dus even erg druk bij het hotel. Als één van deze twee bussen leeg is, ku...
 • Bericht uit Lourdes 7 - vrijdag 21 oktober

  Alweer de laatste volle dag in Lourdes, morgenvroeg vertrekken we alweer. De dag begint weer met ochtendvitaminen voor de kinderen en jongeren. Pastoor Henri vertelt over "vergeven" en legt heel duidelijk uit wat het is. Voor de slotviering is er nog t...