Nieuwsarchief

Filter 

 • Vieringen met Kerstmis

  Met Kerstmis bent u van harte welkom bij één (of meerdere) van onze vieringen. In het overzicht hieronder staan de tijden en plaatsen. LET OP: De viering op Tweede Kerstdag is om 11.00 uur 's ochtends, zoals gebru...
 • Kerstkindjes zegenen op 19 en 20 december

  Tijdens de vieringen van de 4e zondag van de Advent (19 & 20 december) zal er weer gelegenheid zijn de Kindje-Jezus-beeldjes uit de kerkstal te laten zegenen. Net als voorgaande jaren kunnen de beeldjes voorafgaand aan de viering voorin de kerk wo...
 • De O-Antifonen, gezongen door de ‘Schola Cantorum Sancti Francisci’

  Inmiddels een traditie geworden in de Sint Franciscuskerk te Bolsward, worden zaterdag 12 december a.s. om 19.00 uur tijdens de Vesper. de zeven Gregoriaanse O-Antifonen gezonge.  Een Antifoon is een vers dat voorafgaand aan een psalm of een ander...
 • Adventsviering in Workum voor peuters en kleuters

  Zondag 29 november hadden we weer een peuter- en kleuterviering in de Sint Werenfrideskerk in Workum. We begonnen met ons vaste openingslied: ‘Kijk eens om je heen.....’. Nadat de kaarsjes waren aangestoken en een klein gebed werd gebed...
 • Jubilarissen in de St. Franciscuskerk!

  Zondag 22 november - Feest van Christus Koning- zong het Sint Franciscus Dames en Herenkoor tijdens de eucharistieviering. Tevens is deze datum ook de Naamdag van de Patrones van de kerkmuziek: Sint Cecilia. Na afloop van de viering werden er, n...
 • Peuter- en kleuterviering in Workum!

  Met je peuter of kleuter naar de kerk? Maar hij/zij kan nog niet stil zitten? Daarom nu een aangepaste viering van ca. 25 minuten speciaal voor peuters en kleuters. Thema:  advent Voor (groot)ouders en hun peuters en kleuters t...
 • “Naar U gaat mijn verlangen”

  Digitale adventsretraite 2015: Op zaterdagavond 28 november 2015 gaat de nieuwe digitale adventsretraite van de jezuïeten van start: Naar U gaat mijn verlangen. Ook in onze parochie kunt u mee doen. Er worden drie avonden georganiseer...
 • Jubilarissen in de St. Franciscuskerk!

  Komende zondag worden inde St. Franciscuskerk vijf mensen gehuldigd omdat ze 25 jaar betrokken zijn bij de koren en muziek in onze parochie. Ze mogen de zilveren speld van de NSGV (Gregoriusvereniging voor liturgische muziek) ontvangen. Het St. ...
 • Gevormd in Bolsward

  Zaterdagavond 14 november mochten Lydia, Ilse, Jonah, Elise en Grady het Heilig Vormsel ontvangen van bisschop De Korte. In een prachtige viering in de St. Franciscuskerk kregen deze vijf de handen opgelegd en werden gezalfd door de bisschop. In...
 • Het Verschil

  Het eindverslag is klaar! Weet u het nog? De Kerkbalans zat begin dit jaar in een hele grote dikke envelop, want we mochten meedoen met een vrijwilligersproject van het bisdom. Daarom werd alle parochianen gevraagd naar hun kijk op het gel...
 • “Ben ik mijn brein ?”

  KVG Bolsward - Ledenavond op 10 november 2015 Na de opening door voorzitter Clara Bakker, die het gedicht “Raadselachtig” voorleest over de diversiteit van mensen, krijgt de heer Koos de Bruyn het woord met zijn lezing “Ben ik mij...
 • 28 november: Knutselmiddag!

  Opgeven bij het parochiesecretariaat! De tijd van de lichtjes en kaarsjes is weer begonnen. In het weekend van 28 november begint de Advent en daarom organiseren we om een knutselmiddag voor alle kinderen van de parochie! We gaan een adventskr...
 • KVG Bolsward opent seizoen 2015/2016

  Op 12 oktober was weer de eerste bijeenkomst van het KVG in Bolsward. De dames begonnen met de jaarlijkse ledenvergadering, na de pauze was er een presentatie over de vereniging Tesselschade-Arbeid Adelt, de oudste vrouwenvereniging van Nederlan...
 • Muziekspektakel "Ik, Martinus"

  Oecumenisch project rond patroon van Sneek De heilige Martinus van Tours is patroon van veel parochiekerken in ons bisdom. Hij is ook de patroon van de stad Sneek en van de beide grote kerken in de stad, de rooms-katholieke Sint Martinus...
 • Vieringen komend weekend

  Mariaviering 31 oktober Zaterdagavond 31 oktober zullen we voor de hele parochie in de Francsicuskerk te Bolsward een Mariaviering houden om de Mariamaand oktober af te sluiten. Natuurlijk zullen we daarbij niet vergeten dat het ook al de voorav...
 • Informatieavond Lourdes voor kinderen en jongeren

  Begin oktober hebben alle kinderen en jongeren in onze parochie een folder over de bedevaart naar Lourdes in de brievenbus gekregen. Vrijdagavond 30 oktober komt Anja Eerhart vertellen over het speciale programma voor kinderen en jongeren (t/m 25 ...
 • Gedenken dorpsgenoten in Witmarsum

  Op 1 november bieden de kerkgemeenschappen in Witmarsum in samenwerking met Dorpsbelang gelegenheid om dorpsgenoten te gedenken, die in de afgelopen periode overleden zijn. Het gaat om alle dorpsgenoten, ook om mensen, die geen lid van een van de kerke...
 • Kerstactie Parochiële Caritas Instelling (PCI)

  Om de nood iets te verlichten De Parochiële Caritas Instelling van de Zalige Titus Brandsmaparochie houdt zich bezig met de zorg voor de minder financieel draagkrachtigen onder ons. Soms is het nodig dat de PCI in schrijnende situaties ev...
 • Jongeren en Rouw

  Op 28 oktober zal Leonie Troost op uitnodiging van de Werkgroep Jongeren en Rouw Workum een inleiding verzorgen rond het thema jongeren en rouw. Het belooft een boeiende en vooral interactieve avond te worden waarbij  Leonie Troost haar ervar...
 • "Geloven nu"-groep Makkum

  De "Geloven nu"-groep in Makkum gaat weer van start. We komen zes avonden bij elkaar om met elkaar in gesprek te gaan. We werken met het boek Eén woord is mij genoeg. Elke avond staat er een lezing centraal welke als uitgangspunt wordt...