Nieuwsarchief

Filter 

 • Lourdesactiedag € 811,-!

  De Lourdesactiedag op zaterdag 12 maart heeft € 811,- opgebracht, een geweldig resultaat! De opbrengst die op het eind van de dag bekend was, was € 595,-.  Dit is door de kinderen en jongeren die meegaan naar Lourdes verdiend met ee...
 • Parochianenvoorgangers in opleiding

  Nog niet eens zo lang geleden vond u in de Titus al het verheugende bericht, dat Henk Wortman zich wil toeleggen op het parochianenvoorgangerschap. Onze diaconaal opbouwwerker Kees van Kordelaar wil zich ook meer bekwamen in voorgaan. Daarom maakt ook ...
 • 30 maart: Avond over Theresia van Lisieux

  Kennismaken met een bijzondere heilige In veel kerken en ook wel huiskamers staat een beeld van een jonge zuster met zowel een bos rode rozen als een crucifix in haar handen. Maar weten we eigenlijk wie ze is? Het gaat om Theresia van Lisieux,...
 • 19 maart: Palmpasenstokken maken!

  Hé hallo! Kom je ook een Palmpasenstok maken? Op zaterdagmiddag 19 maart gaan we weer Palmpasenstokken maken! Het begint om 16.00 uur. Na afloop eten we gezellig met elkaar en sluiten we af met de Palmpasenviering in de kerk. All...
 • Mgr. De Korte wordt bisschop van Den Bosch

  Bisschop Hurkmans heeft vandaag in een persconferentie bekend gemaakt dat Paus Franciscus Mgr. De Korte heeft benoemd tot de nieuwe bisschop van 's-Hertogenbosch. Mgr. De Korte is nu nog bisschop van ons bisdom Groningen-Leeuwarden. Hij zal op 14 m...
 • 12 maart: Actiedag Lourdes

  Zaterdag 12 maart organiseren de kinderen en jongeren die in de meivakantie naar Lourdes gaan een actiedag rond de St. Franciscuskerk in Bolsward om geld in te zamelen voor deze reis. De Zalige Titus Brandsmaparochie gaat samen met het bisdom ...
 • World Servants groep Workum/Koudum organiseert een Benefietdiner

  World Servants groep Workum/Koudum organiseert een Benefietdiner, dit jaar in samenwerking met Hotel Restaurant Jans in Rijs. Op vrijdag 11 maart kunt u genieten van een heerlijke diner voor €27,50 p.p. Dit is inclusief een aperitief en een...
 • KVG Bolsward en het gebruik van E-nummers

  Op 15 februari 2016, de tweede ledenavond van dit jaar opent voorzitter Clara Bakker de avond met een gedicht en na enkele mededelingen geeft zij het woord aan de heer van der Heide uit Harlingen, die een lezing over E-nummers komt houden. De heer v...
 • Kerk in Witmarsum verkocht als AZC er komt

  Parochie kan kerk blijven gebruiken. Als er een AZC in Witmarsum komt, kan de Zalige Titus Brandsmaparochie de kerk in het dorp verkopen aan de projectontwikkelaar Tom Genee. De parochie zal de Nicolaas van Tolentijnkerk kunnen blijven g...
 • 17 februari: Filmavond “Bernadette”

  Op woensdag 17 februari zullen we de film “Bernadette” laten zien, over het leven van Bernadette en de verschijningen in Lourdes. De filmavond is voor alle parochianen en andere belangstellenden, dus ook als u niet meegaat naar Lourdes...
 • Gratis Bijbels in diverse talen

  Sinds kort liggen er in de St. Franciscuskerk in Bolsward en de St. Werenfriduskerk in Workum gratis Bijbels, of eigenlijk preciezer: alleen de tekst van het Nieuwe Testament. Naast in het Nederlands, liggen ze er ook in onder andere Duits, En...
 • Vastenprik

  Samen op weg naar het Paasfeest.   De Raad van Kerken in Bolsward organiseert op de vrijdagen in de Vastentijd ook dit jaar weer de "Vastenprik": Elkaar ontmoeten tijdens een vastenmaal. Dit initiatief is oecumenisch van opzet. ...
 • Palmtakjes gezocht!

  Volgende week woensdag 10 februari is het Aswoensdag, begin van de Vastentijd. Dit weekend kunt u uw palmtakjes van vorig jaar meenemen naar de vieringen in één van onze vier kerken. Ze worden dan verbrand, zodat de as gebruikt kan w...
 • Week van Gebed voor de eenheid

  Wereldwijd bidden voor eenheid van de kerken Van 17 tot en met 24 januari aanstaande is de Week van Gebed voor de Eenheid van de christenen. Wereldwijd bidden christenen om groeiende eenheid van de kerken en delen ze van wat hen in het geloof ...
 • KVG Bolsward reist door Europa

  Op woensdag 13 januari is de eerste ledenavond van dit jaar. Voorzitter Clara Bakker heet iedereen welkom en wenst iedereen nog een heel gelukkig 2016 toe. Daarna geeft zij het woord aan de heer Frits Visser uit St. Annaparochie, een gewezen touringcar...
 • Kerkbalans weer van start!

  In de laatste twee weken van januari wordt weer de Kerkbalans-actie gehouden. Ook dit jaar doen we weer een beroep op ú. Of eigenlijk: doen we een beroep op elkaar. Alleen sámen kun je een geloofsgemeenschap zijn en in stand houden. ...
 • Groet uit de Filipijnen

  Begin december gingen wij naar de Filipijnen, om Kerstmis te vieren met onze broeders en zusters in Christus. Van de locatie Bolsward kregen wij van de kinderen een engelen-slinger mee. Wij hebben veel Christmasparty’s meegemaakt, maar het m...
 • KVG Bolsward viert kerstfeest met midwinterhoorns

  Vrijdagavond 18 december j. l. vierde het KVG Bolsward het kerstfeest. De zaal was feestelijk versierd en de dames werden ontvangen met koffie/thee en een stukje kerstgebak. Na de opening met een gedicht, voorgelezen door voorzitter Clara Bakker en&nbs...
 • LET OP: Vroege deadline Titus

  De deadline voor het februarinummer van ons parochieblad Titus is op 8 januari 2016. Omdat dit slechts enkele dagen na het verschijnen van het nieuwe nummer is, deze extra mededeling!  De e-mailadressen van de redactie en de deadlines voor 201...
 • Vieringen rondom de jaarwisseling

  Op Oudjaarsavond zal er voor de gehele parochie om 19:00 uur een viering zijn in de Sint Franciscuskerk te Bolsward. Tijdens deze gebedsdienst met uitstelling van het Allerheiligste danken we de Heer voor alle goede gaven van het voorbije jaar en bidde...