Nieuwsarchief

Filter 

 • Week van Gebed voor de Eenheid

   Maandag 21 t/m vrijdag de 25ste januari zal de week van het gebed voor de Eenheid plaats vinden. Iedere dag om 19.00 uur in de parochiezaal. De vieringen worden verzorgd door de verschillende pastores of vertegenwoordigers van de kerken in Bo...
 • Parochiesecretariaat van start

  Afgelopen week is het parochiesecretariaat van onze parochie van start gegaan. Vier dames verzorgen de bezetting van het parochiesecretariaat, beurtelings met twee personen. Dit zijn: Jeanette Lotstra, Ria de Jong, Ursie Ligthart en Godelieve Bos....
 • Wijkcontactavond voor de dorpen en voor Noord 1

  Het parochiebestuur en de pastores willen graag in gesprek gaan met de parochianen: met de actieve parochianen en met de minder actieve parochianen, met de oudere en jongere. Wat bindt u/jou aan de kerk? Wat geeft u/jou plezier in de kerk of parochi...
 • Op weg naar Betlehem

  Zondag 16 dember was er een viering rond de O Antifonen, de negen dagen van voorbereiding op de Geboorte van onze Verlosser. De viering was opgebouwd uit de zeven " O antifonen" , met speciale gregoriaanse gezangen van het Schola Cantorum Mist...
 • Kerstfeest Schakeltje

  Vrijdag 14 december vierden de schakeltjes kerstfeest bij Henny thuis. Voordat we begonnen met het voorlezen van verschillende kerst verhalen, werd Henny haar huis gezegend door pastor Kamsma. Speciale viering rond huiswijding volgden we met zang, geb...
 • Ze gaan weer los!

   Woensdag 28 november kreeg het Parochiebestuur een goed bericht! Vanaf maandag 3 december gaan de bouwvakkers de steigers weer op en zullen ze weer verder gaan met het opknappen van onze mooie kerk. Geweldig goed nieuws natuurlijk na 2 weken in spa...
 • Gang van zaken rond restauratie

  Bij aannemer Abma, die de restauratie van onze kerk uitvoert, zijn op dit moment financiële problemen. Over en weer wordt hierover overleg gevoerd. We hopen dat één en ander geen nadelige consequenties heeft voor de restauratie van de kerk. De ...
 • Restauratie in volle gang!

  Van alle kanten lijkt de kerk nu in de steigers te staan. In tegenstelling tot de eerdere planning, wordt de gehele noordzijde, inclusief transept, eerst aangepakt. Via de achterzijde wordt vervolgens doorgewerkt naar de zuidzijde, maar dit zal pas in ...
 • Restauratie in volle gang

  De werkzaamheden van aannemers en glazenier vorderen gestaag. Zowel aan de buiten- als aan de binnenzijde van de kerk is dat volop waarneembaar. De steiger rond de toren is op hoogte. Er vindt nadere inspectie plaats van het koperwerk op de toren, om t...
 • Lourdesreis vanuit Bisdom

  Het bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert samen met de VNB Nationale Bedevaarten van 27 april tot en met 2 mei 2008 een bedevaart naar Lourdes. Vanuit de parochies Bolsward, Makkum, Witmarsum en Workum organiseert het Lourdeswerk Bolsward, net als in...
 • Afscheid Zuster Jacoba Maria

  Beste medeparochianen. Bedankt !!! Nu is het dan zover. Na 44 jaar ga ik Bolsward verlaten. Met pijn in het hart kwam ik hier, met nog meer pijn ga ik weg. Zaterdag ’s avonds kwam ik aan in Bolsward en op maandag morgen stond ik voor een e...
 • DiaconAction

  Zondag 18 november zullen de jongeren van onze parochie mee doen aan de landelijke campagne DiaconAction ...
 • Misdienaarsdag 2007

  Zaterdag 2 juni was het dan eindelijk zo ver! We vertrokken in alle vroegte vanaf plein 1455 richting Assen. Bij ons in de bus waren ook jongeren vanuit Harlingen en Sint Annaparochie mee. Na een gezellige busreis met bus chauffeur Henk, kwamen we om...
 • Pelgrimstocht voor de parochianen

  Zondag 3 juni was de pelgrimstocht voor parochianen. Helaas waren er niet veel aanmeldingen maar toch konden we met een groepje van 6 mensen vertrekken onderleiding van Pastor kamsma. Voordat we weg gingen vanuit de parochiezaal kregen we nog de pelgr...
 • Hemelvaart 2007 te Witmarsum

  Donderdag 17 mei kwamen we met vele parochianen samen in het knusse kerkje van Witmarsum. De een met de auto en de ander op de fiets. Samen gekomen om te luisteren naar het woord van God en samen de eucharistie te vieren. Tijdens de viering hield Pasto...
 • Zip Your Lip

  In het weekend van 9-10 maart werd de actie Zip your lip gehouden: 24 uur niet eten voor het goede doel! Vrijdag 9 maart was het dan zover! Om half 8 verzamelden we ( Anneke, Mireille, Mirella, Thierry, Sunsearhee en Henny) zich in de parochiezaal...
 • Intercity Bestemming Pasen

  Speciaal voor de jongeren vanaf 12 jaar willen we ook dit jaar een eigen programma organiseren in de Goede Week, rond de vieringen in de Goede Week. ...
 • Verjaardagen van de Pastores worden gevierd op 10 februari

  Pastoor van der Wal is 27 januari jarig geweest, hij mocht zijn 60e ver-jaardag vieren. Pastor Germa Kamsma wordt 10 februari 44 jaar. Om-dat wij het een goede gewoonte vinden om voor parochianen, werk-groepleden en besturen onze verjaardagen gezamenli...
 • Vastenaktie-campagne 2007: delen is vermenigvuldigen

  Bezinning, bewustwording en lokale actie basis voor solidariteit met mensen in de Derde Wereld én succesvolle fondsenwerving voor projecten van Vastenaktie. Vasten begint met het maken van bewuste keuzes. Dat gaat niet als vanzelf. Je familie, (w...
 • Kerkbalans 2007-2008: Bouwstenen

  Beste Parochianen Eenmaal in de twee jaar houden we in onze parochie de actie "Kerkbalans". Een grote groep vrijwilligers is enkele weken in touw om alles goed te laten verlopen. We hopen dat u hen ook dit jaar weer welwillend tegemoet wilt treden...