Nieuwsarchief

Filter 

 • As klaar voor Aswoensdag

  In het weekend van 1 en 2 maart werden in de vier kerken van de Zalige Titus Brandsmaparochie de oude palmtakjes verbrand, om de as hiervan tijdens Aswoensdag op 5 maart te kunnen gebruiken: "Dan is het op Aswoensdag mooi afgekoeld, en dat is wel ...
 • Feestelijke start nieuwe parochie

  Op zondag 23 februari is in de St. Franciscuskerk in Bolsward op feestelijke wijze de start van de Zalige Titus Brandsmaparochie gevierd met een Eucharistieviering waarin Bisschop Mgr. De Korte voorging. In de viering werd door de kinderen het samenvoe...
 • Feest in de parochie!!

  Volgende week zondag (23 februari) is het zover, hieronder leest u nog even het programma van de dag. ...
 • 23 februari: feestelijke startviering

  Op zondag 23 februari aanstaande zal de start van de Zalige Titus Brandsmaparochie op feestelijke wijze gevierd worden. Deze heuglijke dag begint met een feestelijke Eucharistieviering in de katholieke kerk van Bolsward. De bisschop van bisdom Gro...
 • 11 Februari: Film "Je m'appelle Bernadette"

  Ga in de meivakantie mee naar Lourdes met de Zalige Titus Brandsmaparochie Pastoor Bultsma gaat ook mee Op 11 februari (de dag van de eerste verschijning) zullen we in de Parochiezaal van de St. Franciscuskerk de film “J...
 • Secretariaat van de pastores

  Eind vorig jaar heeft mevrouw Jitske Hettinga-Bergsma zich aangeboden als vrijwilligster voor het parochiesecretariaat. Er is voor gekozen haar met name de ondersteuning van de pastores toe te vertrouwen. Dat wil zeggen dat ze allerlei administratieve ...
 • KVG gaat terug in de tijd

  Op de eerste ledenavond in het nieuwe jaar 2014 gaan we terug naar de tijd waarin de skûtsjes nog gebruikt werden waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld waren: voor het vervoeren van vracht. ...
 • Allemaal familie

  In de katholieke kerk spreken we soms graag over onszelf als de Familia Dei, de familie van God. Als we ‘s zondags bij elkaar komen in Gods huis om Hem en elkaar te ontmoeten en samen te vieren, worden we “broeders en zusters” genoemd...
 • Bisschop heeft fusiedecreet getekend

  Mgr. de Korte heeft op 31 december het fusiedecreet getekend waarmee de samenvoeging van de vier oude parochies van Bolsward, Makkum, Witmarsum en Workum tot de nieuwe Zalige Titus Brandsmaparochie een feit is geworden. Het fusiedecreet is aan alle par...
 • Oecumenische Dienst 26 januari 2014

  Op zondag 26 januari 2014 vindt de Oecumenische Dienst voor de Week van Gebed voor de Christelijke Eenheid plaats. Deze dienst wordt gevierd in de Koepelkerk te Witmarsum en wordt voorgegaan door ds. Wattèl en pastor Ten Wolde. De dienst start o...
 • Kinderwoorddienst over Johannes de Doper

  Zondag 12 januari hebben we met de kinderen het verhaal verteld van Johannes de Doper. Dat Jezus door hem is gedoopt en dat de hemel voor Jezus open ging, een duif naar beneden kwam en een stem zei: Jij bent mijn zoon, Jezus die de mensen de juiste weg...
 • M25-Groep Bolsward zet zich in voor Thywerthiem

  Het  landelijke project  M25( Mattheüs,25, 34-40)   (spreek uit als Em-twentyfive) worden jongeren uitgedaagd hun grenzen te verleggen door zich vrijwillig in te zetten voor kwetsbare mensen. Onze diaconaal werker Kees van Kord...
 • Gebedsweek voor de eenheid van alle Christenen

  22 januari bijeenkomst in Bolsward RAAD VAN KERKEN:  Elk jaar , in januari, wordt wereldwijd een gebedsweek gehouden voor de Eenheid van alle Christenen. Dit jaar werd het thema van de week aangedragen door de Kerken uit Canada. Men kent o...
 • Vieringen rond de jaarwisseling

  De vieringen rond de jaarwisseling in onze parochies Dinsdag 31 december 09.00 Janningkapel  19.00 Bolsward Oudjaarslof Woensdag 1 januari 11.00 Witmarsum  Na de eucharistieviering van 1 januar is er koffiedrinken achterin...
 • Vieringen rond Kerstmis

  Overzicht van de vieringen rond Kerstmis in de 4 locaties van de Zalige Titus Brandsmaparochie. Dinsdag 24 december 19.30  Bolsward  Communieviering 19.30 Witmarsum  Eucharistie 22.00 Workum Communieviering 22.00 Bolsward  Eucharistie...
 • Kerstkindjes zegenen

  Net als vorig jaar is er in alle vieringen van 21 en 22 december a.s. gelegenheid, om Jezus-beeldjes voor de kerstkribbe/kerststal te laten zegenen. Het is praktisch om voor de zekerheid uw naam te bevestigen aan het beeldje, door een stickertje op de ...
 • KVG Bolsward heeft een avond met muziek en sketches

  De tweede ledenavond van dit seizoen werd georganiseerd door de kernleidsters. Dit zijn leden die in hun eigen wijk in de gaten houden wie er wat extra steun en bemoediging nodig heeft en wie er een jubileum te vieren heeft. Een keer in het seizoen heb...
 • O-Antifonen in de Sint Franciscuskerk.

  Het is inmiddels een traditie geworden : voor de vijfde keer worden de O-Antifonen gezongen door de Schola Cantorum Sancti Francisci. Zaterdag 14 december a.s. om 19.00 uur zal er in de R.K. Sint Franciscuskerk Bolsward, in een gezongen Vesper stil ges...
 • Festival of Lessons en Carols door RK. Koor Joachim in de Martinikerk van Bolsward.

  Op zondagavond 8 december om 19.00 uur verzorgt RK. Koor Joachim, in samenwerking met de Raad van Kerken Bolsward, traditiegetrouw een Festival of Nine Lessons en Carols. ...
 • Adventsactie 2013

  Het is weer Advent. Een melancholische tijd. De natuur is stil en ingetogen. Het duister neemt toe. En op het diepste punt snak je naar licht. De Adventsactie speelt in die tijd. Hij verbindt ons met mensen, die het duister, vaak aan den lijve, ke...