Nieuwsarchief

Filter 

 • Nieuw parochieblad: Titus

  Vol trots presenteren we het eerste nummer van "TITUS", ons nieuwe parochieblad! "TITUS" wordt deze week bezorgd bij alle parochianen. Via de link hieronder kun je het blad ook online lezen: http://portal.parochiemagazin.nl/digita...
 • Kerstkindjes zegenen

  Tijdens de vieringen van de 4e Adventszondag, 20 en 21 december, zal er weer de gelegenheid zijn de Kindje Jezusbeeldjes uit de kerststal te laten zegenen. Iedereen is uitgenodigd om dan deze beeldjes (of als het aan elkaar vastzit de hele kerststal) m...
 • KVG Bolsward viert kerstfeest

  Tegelijk met de kerstmarkt in de Broerekerk vierde het KVG Bolsward op 12 december het kerstfeest in Ons Gebouw op het Broereplein. De zaal was feestelijk versierd met kerstgroen en nadat voorzitter Clara Bakker een gedicht over kerstmis voorgedragen h...
 • 19 december: Lichtjesroute door Workum

  ...
 • Officieuze start Bisdombedevaart 2016

  Contactdag VNB-contactpersonen Bisdom Groningen-Leeuwarden Zaterdag 29 november werd in Bolsward de officieuze aftrap gegeven voor de bisdombedevaart naar Lourdes in 2016. Dit gebeurde bij de jaarlijkse contactdag van de VNB-contactpersonen ui...
 • KVG viert haar 95-jarig bestaan

  Vrijdagavond 14 november was het dan zover, de KVG vierde haar 95-jarig bestaan. De tafels waren versierd met nieuw gemaakte kleedjes en zelf gemaakte bloemstukjes en de dames werden ontvangen met koffie/thee en een stukje oranjekoek. Er werd gezellig ...
 • St Franciscuskoor huldigt jubilarissen

  In de Eucharistieviering op zondag 16 november werden de jubilarissen van het Sint Franciscus Dames- & Herenkoor gehuldigd: Oeke Brouwer en Cilia Bosma voor 25 jaar lidmaatschap van het koor. Marga Lotstra was 40 jaar lid. Wiebe Mulder, Theo d...
 • Dirk Bosma 25 jaar collectant

  Jaarvergadering St. Maarten College Zondag 9 november hield het St. Maarten College van de St. Franciscuskerk hun jaarvergadering. Om 11:00uur present in de kerk. Aansluiten ging het college naar Chinees Hong Kong voor de jaarvergadering. Tijdens...
 • Avond over Christenen in het Midden-Oosten

  Donderdagavond 20 november van 20:00-22:00 organiseren we als Zalige Titus Brandsmaparochie, Gasthuisgemeente en Martinigemeente een samenkomst over de situatie van de Christenen in het Midden-Oosten. De directeur van Kerk in Nood Nederland zal on...
 • KVG opent seizoen 2014

  Na de gezamenlijke avond in het Marnetheater opent KVG Bolsward op 13 oktober het seizoen 2014/2015. De woord- en communiedienst, met als voorgangster pastor Nelleke ten Wolde, heeft als thema het ontmoeten van elkaar en het elkaar steunen waar dat ...
 • Katholiek sociaal denken en doen

  21e Diaconale Werkavond maandag 27 oktober 2014 Vicariaat Fryslân-Noordoostpolder Commissie Diaconie Zuidwest Met medewerking van Thijs Caspers (VKMO) en Jan Bosman (Solidair Friesland)   Het katholiek diaconaat wo...
 • Markt voor een fijne kerst in Afrika

  Opbrengst gaat naar KIDS Care and Support Trust in Zuid Afrika. De opbrengst gaat naar de  weeskinderen die lijden aan HIV /AIDS of dat hun ouders zijn gestorven aan die ziekte! Op zaterdagmorgen 25 oktober 2014 van 10-13 uur. Een...
 • Route Maria van Sevenwouden-processie is bekend

  17 mei 2015 is de feestdag van Maria van Sevenwouden. Dan is het 500 jaar geleden dat het beeld een Mirakelbeeld werd. Die dag wordt er in Bolsward een Mariaprocessie gehouden. De route van de processie voert door de Bolswarder binnenstad, waarbij...
 • Hemelse vrouwenstemmen in St. Werenfriduskerk Workum

  Een projectvrouwenkoor van Collegium Vocale Fryslân o.l.v. Gerben van der Veen zingt op zondagmiddag 5 oktober in de St. Werenfriduskerk te Workum. Het is het tweede concert in een serie zogenaamde ‘Festoenconcerten’. De te...
 • Pastores doen Triatlon Witmarsum

  Op 31 augustus werd er een triatlon in Witmarsum georganiseerd. De gezamenlijk kerken van Witmarsum, Pingjum en Zurich: de R.K. kerk, Doopsgezinde gemeente, Protestantse gemeenten, namen hier ook deel aan. De pastores hadden toegezegd om ook een daad...
 • Kinderwoorddienst

  Aanstaande zondag start het seizoen van de Kinderwoorddienst in de St. Franciscuskerk weer. Alle kinderen van de basisschool zijn van harte uitgenodigd. Wij als team hebben er heel veel zin in.!! Tjitske, Tiemen en Marije met de hulp van Belle, Koe...
 • Patroonsfeest

  Nu we sinds een half jaar een nieuwe parochie zijn geworden met een nieuwe naam, hebben we ook een nieuwe datum voor ons patroonsfeest. De feestdag van de zalige Titus Brandsma valt is 27 juli, wat ditjaar precies op de zondag valt. ...
 • Triatlon

  Onze tijd vraagt erom, dat we ons niet alleen bezighouden met onze kerntaken als geloofsgemeenschap, maar omwille van het Evangelie en de samenleving ook wegen gaan die nog ongebaand zijn. In 2014 willen we op elke locatie de geloofsgemeenschap op een ...
 • Verslag Kinderwoorddienst en Spelletjesdag, 22 juni 2014

  Volgens ons waren er vandaag wel 30 kinderen. We hebben ook genoten van het kinderkoor. Het was Sacramentsdag. Dat was een dag om nog eens heel goed stil te staan bij de betekenis van de Heilige Eucharistie. We leerden dat Jezus zichzelf geeft, dat wij...
 • Recreatie

  Met het feest van Pinksteren hebben we de Paastijd afgesloten. Samen met de Veertigdagentijd die aan Pasen vooraf ging hebben we weer een spirituele honderd daagse beleefd. Zo’n honderd dagen achter elkaar hebben we ons leven mogen herijken op de...