Nieuwsarchief

Filter 

 • Advent 2010 - Verwachtingsvol uitzien naar de komst van de Heer in ons midden?

  Advent 2010. Verwachtingsvol uitzien naar de komst van de Heer in ons midden? ...
 • Diaconaction!

  Zondag 21 november kwamen een tiental jongeren bijeen voor diacon-action. Actie rond de diaconie. Na een tik-spel (de politie pakt illegale vluchtelingen) kregen de jongeren beschuit met muisjes en een nieuwe identiteit. Met die nieuwe identiteit speel...
 • Adventsactie 2010 in een nieuw jasje!

  Even voorstellen… Adventsactie 2010 in een nieuw jasje ...
 • Tako de Wolff zal 11 december de viering verzorgen

  Zaterdag 11 december zal  pastor  Tako de Wolff de viering verzorgen. Na afloop van de viering is er koffie in de parochiezaal en kunt u kennis maken met de nieuwe pastor. ...
 • Sint Maarten in de kerk

  Na een verwaaide Sint Maarten op 11 november was er voor veel kinderen uit de parochie op zaterdag 13 november een herkansing in de gezinsviering en mochten ze met hun lampionnen door de kerk lopen. De hele viering stond in het teken van Sint Maarten. ...
 • Joke Litjens spreekt over Pijn en vreugde in/ aan de kerk.

  Maandag  15 november a.s. om  19.45 uur komt Joke Litjens naar onze parochie toe om te spreken over "pijn en vreugde in/aan de kerk" U bent van harte welkom bij deze avond. I.v.m. koffie en thee willen we graag weten hoevee...
 • Henny Brouwer ontvangt Jongerenlintje van CDA

  Zaterdagmiddag 30 oktober kreeg Henny Brouwer een Jongerenlintje uitgereikt door CDA-raadslid Doet Boermans. Henny was voorgedragen voor dit lintje vanwege haar grote inzet voor de parochie. ...
 • Agenda parochievergadering november 2010

  AGENDA VOOR DE PAROCHIEVERGADERING VAN 24 NOVEMBER 2010.   ...
 • Verslag parochievergadering april 2010.

  Op 28 april 2010 was er een parochievergadering. Lees hier de samenvatting van het verslag. ...
 • Tako de Wolff nieuwe pastoraal werker

  Als opvolger van Pastor Draisma die op 15 november as. uit De Viersprong vertrekt, heeft bisschop De Korte de heer Tako de Wolff met ingang van 1 december a.s. benoemt als parttime pastoraal werker. Daarnaast is pastor Kamsma-Kunst per 15 november ben...
 • Jaarverslagen 2009-2010.

  Hierbij treft u de jaarverslagen van enkele werkgroepen uit onze parochie. ...
 • Startweekend van de gezamelijke kerken was groot succes!

  Op zaterdag 11 en zondag 12 september vierden de gezamenlijke kerken van Bolsward hun startweekend. ...
 • Verwendag voor Mantelzorgers

  De acht Zuidwesthoekgemeenten (Bolward, Gaasterlân-Sleat, Lemsterland, Littenseradiel, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel) organiseren op zaterdagmiddag 2 oktober 2010 vanaf 13.00 tot 17.00 uur voor de tweede keer een verwendag voor mant...
 • Herinrichting kerkplein

  Op zaterdag 25 september starten de werkzaamheden voor de herinrichting van het kerkplein. We zoeken nog een aantal vrijwilligers die de handen op deze dag uit de mouwen willen (en kunnen) steken. ...
 • Franciscusherenkoor zingt in de Broerekerk.

  555 jaar geleden, toen Bolsward stadsrechten kreeg, stond in onze stad een klooster van de Franciscaanse minderbroeders. De Broerekerk was toen een kloosterkerk, en ongetwijfeld werd er daar door de monniken veel gregoriaanse gezangen gezongen. ...
 • Geschiedenis van het kerkorgel

  Bij de schoonmaak en verplaatsing van ons kerkorgel hebben de orgelbouwers onderstaande tekst (handgeschreven) gevonden in het orgel zelf. Ik heb de tekst hier letterlijk overgenomen. Ik vond het wel leuk om u daar deelgenoot van te maken. In maar...
 • Knutselactiviteit

  Maandag 16 februari van 10.00-11.30 uur werd er geknutseld in de parochiezaal. Het thema waar mee gewerkt was Noach en de Ark. De kinderen kregen een tekening met een zeer moderne ark en plaatjes van dieren die mee wilden in de boot. Er werd leuk gekni...
 • Filmweekend!

   Vrijdag 13 en zaterdag 14 februari zal de film Whats happens in Vegas gedraaid worden. Twee wildvreemden ontwaken samen na een wilde nacht in Las Vegas. Ze ontdekken dat ze de voorbije nacht in het huwelijksbootje zijn gestapt. Hoe komen ze weer ...
 • Reizen naar Taize

  Taizé is de naam van een klein - niet in de atlas terug te vinden - dorpje in het Franse Bourgondië. In dit kleine dorp wonen ongeveer 100 ingetreden protestantse en rooms-katholieke broeders. Samen met nog een aantal broeders dat meeleeft ...
 • Vastenprik

  Onder deze naam willen we op de vrijdagen in de 40-dagentijd met elkaar een vastenmaaltijd houden. Dit initiatief is oecumenisch van opzet. De afgelopen jaren zijn we hiermee begonnen en een groeiend aantal mensen heeft meegedaan. Vasten kennen we tege...