Nieuwsarchief

Filter 

 • Geloven in Morgen!

  Op donderdag 23 april is er een speciale parochieavond over de toekomst van onze parochie. Leo Fijen zal deze leiden. In het aprilnummer van TITUS, ons parochieblad kunt u hier meer over lezen....
 • Ga mee naar de Katholieke Jongerendagen

  6-7 juni Nieuwkuijk In het weekend van 6 en 7 juni vindt het KJD festival plaats op het terrein van Abdij Mariënkroon te Nieuwkuijk. Het KJD Festival is een tiener- en jongerenfestival met veel ruimte voor muziek. Vaste ingrediënten ...
 • Een Teken van leven, van harte gegeven!

  Een gave van parochianen aan parochianen. Een gave om parochianen tijdens hun ziek zijn een kleine attentie te kunnen geven. Een gave om met de parochianen onze vreugde te laten delen bij hun terugkeer uit het ziekenhuis, bij een geboorte,...
 • Eerste H. Communie in Workum

  Zondag 19 april doen Aniek, Lyanne, Tieme, Lucy en Arjan hun Eerste Heilige Communie in de St. Werenfriduskerk in Workum. De viering begint om 9:30 uur. Iedereen is van harte welkom om dit feest samen met deze vijf kinderen mee te vieren....
 • Geloven in Morgen!

  Over de toekomst van onze parochie en haar kerkgebouwen In de Leeuwarder Courant van maandag 30 maart werd aandacht geschonken aan het voorlopige standpunt van het parochiebestuur over de toekomst van onze parochie. Zoals het nu staat kunnen we...
 • Wijziging openingstijden parochiesecretariaat

  In verband met een wijziging in de personele bezetting worden de openingsdagen van het parochiesecretariaat met ingang van 30 maart a.s. gewijzigd; de openstelling op woensdag wordt verplaatst naar dinsdag. De nieuwe openingstijden zijn per 30 maar...
 • Vieringen in de Goede Week:

  U bent van harte welkom in onze kerken om samen op weg te gaan naar het feest van Pasen: Maandag 30 maart 19.00 uur Boeteviering in Bolsward (met gelegenheid tot biechten) ...
 • Nieuws van de World Servants groep.

  13 maart stamppotbuffet in Workum We zijn alweer februari en hebben de balans weer op gemaakt. Na de aardappelactie is de pepermunt weer huis aan huis verkocht en hebben we op verschillende kerst/wintermarkten gestaan. We zitten nu op € 6...
 • KVG Bolsward maakt een trektocht door Tibet

  Op maandag 9 februari, de tweede ledenavond van dit jaar, hield de heer van Hulten uit Joure een lezing met dia’s over zijn trektocht door Tibet. Na het gedicht van de voorzitter over het geknechte Tibetaanse volk, kreeg hij het woord. De reis ...
 • M25 in Bolsward

  Vrijdag 13 februari was de eerste bijeenkomst van de nieuw te starten groep M25. Even voor 20.00 uur verzamelden wij met de vormelingen en catechesejongeren van het derde jaar in de parochiezaal van de Franciscuskerk te Bolsward. Vandaaruit fi...
 • Parochie 1 jaar!

  Afgelopen zondag werd in Workum het eerste kaarsje van onze parochie uitgeblazen met een drukbezochte, feestelijke viering. Daarna was er achterin de kerk uitgebreid de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten....
 • Palmtakjes verbrand!

  Dit weekend zijn na alle vieringen in onze parochie de palmtakjes van vorig jaar verbrand. De as hiervan zal op Aswoensdag, 18 februari, gebruikt worden voor de askruisjes. De oproep om oude palmtakjes mee te brengen, leverde in Bolsward een vuurk...
 • Palmtakjes gezocht!

  Volgende week woensdag is het Aswoensdag, begin van de Vastentijd. Dit weekend kunt u uw palmtakjes van vorig jaar meenemen naar de vieringen in één van onze vier kerken. Ze worden dan verbrand, zodat de a...
 • Nieuw jongerenwerk in de parochie!

  M25 - voor jongeren van 13 t/m 18 jaar! Wat: Een gezellige avond rond M25 en wat jullie nog meer leuk vinden en willen van het jongerenwerk van de kerk! Wanneer: Vrijdag 13 fe...
 • Vieren in de Goede Week

  28 februari Impulsdag Paastriduum Op zaterdag 28 februari 2015 organiseert de ‘Diocesane werkgroep voor Liturgie’ een Impulsdag rond het Paastriduum. Sinds het verschijnen van de brief van de Nederlandse Bisschoppen (2012) heeft mg...
 • Diaconaal opbouwwerker weer drie jaar in de parochie!

  Na de Eucharistieviering op zondag 1 februari werden de contracten getekend waardoor diaconaal opbouwwerker Kees van Kordelaar zijn goede werken in onze parochie nog drie jaar langer kan voortzetten. Hij was de afgelopen drie jaar al actief als di...
 • KVG Bolsward gaat schaatsen

  Op de eerste ledenavond van 2015 (13 januari) opende Clara Bakker de avond met een schaatsgedicht en daarna gaf de heer Hedman Bijlsma uit Drachten een presentatie over schaatsen op natuurijs van toen naar nu en van nu naar toen. Nadat hij zichzelf v...
 • Fusie Parochiële Caritas Instellingen (PCI)

    Vrijdag 16 januari 2015 hebben Dominicus Kamsma (voorzitter PCI) en Klaas Groeneveld (vicevoorzitter PCI) de fusieakte getekend in het bisdomhuis te Groningen. Hiermee werd een lange en gedegen voorbereiding van de fusie van de vier PCI...
 • Kerstspel gezinsviering 24 december 2014

  In de gezinsviering op 24 december in een volle Franciscuskerk werd traditiegetrouw weer een kerstspel opgevoerd. Kort na Sinterklaas zijn 19 kinderen hiervoor gaan oefenen. Dit keer was gekozen voor het uitbeelden van het verhaal over “de k...
 • Wat vindt ú het belangrijkste?

  Doe mee aan de enquête! Als parochie willen we graag van zoveel mogelijk parochianen horen wat u het belangrijkste vindt voor onze geloofsgemeenschap in de komende jaren. Daarom kunt u online een inventarisatieformulier invullen. Als nieu...