Nieuwsarchief

Filter 

 • Broeders van Taizé in Bangladesh

  Broeders van Taizé in Bangladesh – Een pelgrimage van vertrouwen en vriendschap In december was Taizé in Rotterdam. De jaarlijkse Europese jongerenontmoeting, georganiseerd door de gemeenschap van Taizé, vond daar plaats...
 • Zuster Jacoba Maria overleden

    Ze werd geboren als Marie Koks, enigst kind in 1924 in de buurt van Rotterdam en was al als jong meisje van16 of 17 jaar ingetreden in het klooster. Ze werd vanuit het klooster onderwijzeres en kwam hierdoor op vele katholieke basisscho...
 • Jongerenreis naar Taizé

  Jongerenreis naar Taizé van 30 april tot en met 8 mei In Taizé is een oecumenische broedergemeenschap die jaarlijks duizenden jongeren vanuit de hele wereld ontvangt en waar jongeren ruimte ervaren om na te denken en met elkaar te pr...
 • Symbolen in Gaast

  De afgelopen jaren zijn er in Gaast steeds gespreksavonden geweest rond geloof en kerk. Daar gaan we op donderdag 31 maart aanstaande een vervolg aan geven. ...
 • Bezinnen met de bisschop

  Bezinnen met de bisschop Bisschop De Korte verzorgt serie vastenlezingen   In het kader van de vastentijd verzorgt bisschop De Korte in het Karmelklooster in Drachten een serie van drie lezingen op de woensdagen 23 en 30 maart en 6 apr...
 • Veertigdagenkalender en vastenprik

  De Raad van Kerken Bolsward biedt aan alle kerkgangers van Bolsward een zogenaamde veertigdagentijdkalender aan. Dat is een kalender van Aswoensdag tot en met Paaszondag. Voor elke dag een overdenking, een kleurplaat, een gedicht, gebed etc. Alles ter ...
 • Theatertournee ‘Lazarus?’

  Een theatervoorstelling over armoede en uitsluiting. Met de theatervoorstelling ‘Lazarus’ krijgen de mensen die moeten leven van minimale financiële middelen een gezicht. Zij worden vaak geconfronteerd met harde vooroordelen. Deze producti...
 • Nieuw: schuldhulpmaatjes gezocht.

  Eén miljoen Nederlanders komt tegen het einde van de maand in financiële problemen. Het lukt hen niet om rond te komen. Vier van de tien gezinnen komt niet rond met het budget. Ruim vijf miljoen Nederlanders zou in problemen komen wanneer het inkomen...
 • Tweede-Kamerlid Sander de Rouwe bij ’t Schakeltje

  Op vrijdag 18 februari zal Sander de Rouwe te gast zijn bij de jongeren van ’t Schakeltje, de 15+-jongerengroep van de St. Franciscuskerk in Bolsward. Sander is “ons” Bolswarder Tweede-Kamerlid en zal onder meer vertellen over hoe het...
 • Nieuwsbrief “De Herberg” - Editie februari 2011

  In deze nieuwsbrief komen berichten rond de samenwerking binnen de viersprong aan bod, die bestemd zijn voor alle parochianen. De rubriek “geef de pen door” zal viersprong breed aangeboden worden. ...
 • Rome en Reformatie

  In 2010 verscheen er een opmerkelijke publicatie “Rome en Reformatie; overeenkomsten en verschillen na vijfhonderd jaar Hervorming”. De beide auteurs, dr. W.J. Ouweneel en dr. G.J.N. de Korte, resp. evangelische hoogleraar theologie en biss...
 • Pater Titus Brandsma gaat twitteren

  Via Twitter komt pater Titus Brandsma weer tot leven. De bij Bolsward geboren pater werd op 19 januari 1942 gearresteerd door de Duitse bezetter. Op Twitter is vanaf morgen, 69 jaar later, te volgen wat er na de arrestatie met hem gebeurde. Op T...
 • Doopviering

  Op zondag 15 februari om 10 uur is een doopviering gepland waarbij het Kinderkoor zal zingen. Bent u van plan uw kindje te laten dopen, of zal uw kind met de Eerste Communie meedoen maar hij of zij is niet gedoopt dan is dit een mooie gelegenheid...
 • Verjaardagen pastores.

  Ook dit jaar vieren pastor Kamsma en pastoor van der Wal weer hun verjaardagen gezamenlijk. ...
 • Nieuw parochieblad

  Inmiddels is het eerste exemplaar van de "4-sprong" uit, en  dat voor de vier parochies van de Viersprong hetzelfde is. ...
 • Nieuwjaarsreceptie

    Zondag 9 januari organiseerd het parochiebestuur haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in de parochiezaal. Na afloop van de zondagviering zijn alle parochianen van harte uitgenodigd om deze receptie bij te wonen. Wees welkom!  ...
 • Kinderkoor zingt bij schapentocht

  Op 24 december was weer traditiegetrouw de schapentocht vanaf de Monsmastate via St. Franciscuskerk, Broerekerk en Martinikerk weer terug. Het St. Franciscus Kinderkoor zong in onze kerk een aantal liederen, terwijl de schapen buiten bleven. http:/...
 • R.K. koor “Joachim” zingt de O-Antifonen

  In de laatste week van de Advent, de periode van 17 - 23 december, worden in een Vesper de zeven O-antifonen gezongen. ...
 • Naar Lourdes in 2011

  Het Lourdeswerk Bolsward organiseert in 2011 een bedevaart vanuit Friesland naar Lourdes. Er zal als groep van ongeveer 35 mensen deelgenomen worden aan een officiële bedevaart van de VNB. De reis duurt 8 dagen en is in de herfstvakantie van 15 t/...
 • Kerstfeest voor jongeren gaat niet door

  Het eerder aangekondigde kerstfeest voor jongeren gaat niet door bij gebrek aan belangstelling....