Nieuwsarchief

Filter 

 • Secretariaat met vakantie

  In verband met de vakantieperiode is het parochiesecretariaat gesloten van 13 juli tot en met 10 augustus 2015. Wel worden post en e-mails 1 x per week gelezen....
 • Secretariaat weer bereikbaar na blikseminslag

  Het parochiesecretariaat is weer bereikbaar nadat de telefoonlijn enige tijd niet beschikbaar was door blikseminslag zondagmiddag in de St. Franciscuskerk in Bolsward. Hierdoor was er tijdelijk geen telefoonlijn beschikbaar. Dit is in de loop ...
 • Vakantie-Bijbelweek voor kinderen

  Op 11, 12 en 13 augustus organiseren de gezamenlijke kerken in Bolsward de Vakantie-Bijbelweek. Het thema van dit feestelijk evenement is: De Bouwplaats. Ook vanuit de Zalige Titus Brandsmaparochie doen we mee. We zullen mooie verhalen uit de ...
 • Foto's Maria van Sevenwouden online

  De foto's van het 500-jarig jubileum van Maria van Sevenwouden als Mirakelbeeld kunt u zien via deze link. Dit jubileum werd in de Zalige Titus Brandsmaparochie groots gevierd. 's Ochtends was er een pontificale eucharistieviering m...
 • Bisschop De Korte eerste Theoloog des Vaderlands

  Onze bisschop De Korte is gisteren door het publiek verkozen tot de eerste Theoloog des Vaderlands. Dat werd bekend tijdens de Nacht van de Theologie in Amsterdam. Mgr. de Korte is hiermee voor een jaar het theologisch geweten van Nederland. I...
 • Processie op televisie

  Zondag 14 juni stond de processie van Maria van Sevenwouden centraal in het Geloofsgesprek van omroep RKK. Klik op de foto hierboven om de aflevering te zien....
 • Contactpersoon meldpunt grensoverschrijdend gedrag

  Per 1 mei 2015 is het Reglement R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag in werking getreden binnen de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. Op de website www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl is hierover meer informatie te vinden. De w...
 • Pelgrimsvieringen

  In het kader van het vijfhonderdjarig jubileum van Maria van Sevenwouden zullen we in de maanden juni, juli en augustus op donderdagmorgen speciale Mariavieringen houden. Ze beginnen om 11:15 en duren maximaal drie kwartier. Het idee is dat pelgrims en...
 • Eerste H. Communie in Bolsward

  Zondag 31 mei hebben Thomas, Maarten, Esteban, Dante, Evianne, Chelsea, Faya, Rixt, Lotte, Diana en Tristen hun Eerste Heilige Communie gedaan in een volle St. Franciscuskerk in Bolsward....
 • Jongeren en Rouw

  Uitwisselingsavond op 10 juni in Workum Er is door een aantal mensen vanuit de Zalige Titus Brandsmaparochie, locatie Workum, het idee opgevat om een avond te organiseren om te onderzoeken of en op welke manier er behoefte is om vorm te g...
 • Voix Féminine in Workum

  Op zondag 31 mei zal het vrouwenkoor van Collegium Vocale Fryslân o.l.v. Gerben van der Veen een concert verzorgen in de St. Werenfriduskerk te Workum. In dit vijfde ‘Festoenconcert’ staan schitterende juweeltjes op het programma...
 • Vieringen 16-17 mei

  Tijdens de parochieavond van 23 april werd geopperd om op zondag 17 mei a.s. het feest van Maria van Sevenwouden te Bolsward samen te vieren. Daar werd zodanig positief op gereageerd, dat het pastoraal team en de locatieraden meteen na afloop hebben be...
 • Eerste Communicantjes voorgesteld

  Zondag 10 mei werden in de Sint Franciscuskerk de Eerste Communicantjes voorgesteld aan de parochie. In deze Eucharistieviering werd één van hen, Thomas, ook gedoopt. Thomas, Maarten, Esteban, Dante, Evianne, Chelsea, Faya, Rixt,...
 • Vijfhonderd jaar Maria van Sevenwouden in Bolsward

  Lees alles over de achtergronden van de processie! Op zondag 17 mei 2015 viert de Zalige Titus Brandsmaparochie in Bolsward dat vijfhonderd jaar geleden voor het eerst melding werd gemaakt van een mirakel rond Maria van Sevenwouden. ’s O...
 • Kids voor Maria van Sevenwouden!

  Zondag 17 mei is het zover: het grote jubileumfeest van Maria van Sevenwouden!! De kinderen mogen meelopen met de processie! Het zou mooi zijn als er zoveel mogelijk kinderen bij zijn. Natuurlijk zijn ook de ouders van harte uitgenodigd om met...
 • Leo Fijen: “Parochie kiest voor unieke lijn”

  Zalige Titus Brandsmaparochie vol vertrouwen de toekomst in De Zalige Titus Brandsmaparochie kiest volgens Leo Fijen een unieke lijn bij het maken van plannen voor de toekomst door er voor te kiezen de vier lokale geloofsgemeenschappen (Bolswa...
 • Regiodag Biddende Moeders

  Op zaterdag 9 mei nodigen we moeders en andere vrouwen met een moederhart uit op de regiodag van Mothers Prayers. Het is voor kennismaking met Mothers Prayers en voor ontmoeting en inspiratie van biddende moeders in Friesland, Groningen en Drenthe....
 • Rommel- en boekenmarkt.

  De grote rommel-en boekenmarkt “rûn de tsjerke” is dit jaar zaterdag 16 mei. Daarvoor willen we graag verkoopbare spullen bij u ophalen op zaterdag 9 mei. U kunt hiervoor bellen naar H.Jellesma 540064 , H.Rijpma 543451, G.Huitema 5795...
 • Meimaand - Mariamaand - Rozenkransgebed

  In Workum en Bolsward De meimaand is één van de twee Mariamaanden (oktober is de andere). Traditioneel tijd om de rozenkrans te bidden. Dat kan deze maand in Workum en in Bolsward. De rozenkrans dankt zijn ontstaan aan het herhale...
 • Processie 500 jaar Maria van Sevenwouden

  Zondag 17 mei 2015 vieren we in Bolsward dat vijfhonderd jaar geleden voor het eerst een mirakel werd vermeld dat verbonden is met Maria van Sevenwouden. ’s Morgens om 11.00 uur is de eucharistieviering in de St. Franciscuskerk en ’s middag...