Kerkbalans-brief
woensdag, 13 januari 2016 20:17

Durven behouden

Er zijn veel veranderingen gaande in onze kerk. Daar zijn allerlei redenen voor te geven. Voor ons is belangrijk dat we opnieuw worden uitgedaagd om na te denken waarom het geloof voor ons belangrijk is en waarom het ertoe doet om samen te geloven. Waarom is het belangrijk dat onze geloofsgemeenschap blijft?
Op deze vraag zijn vele antwoorden mogelijk. Voor ons geldt als allereerste dat we geloven dat God liefde is en van alle mensen wil houden. Hij wil het beste voor iedereen. En als geloofsgemeenschap willen we dat laten zien en horen.
Daarom richten al onze vier geloofsgemeen-schappen zich op de mensen: jongeren, gezinnen, alleenstaanden, senioren. Verder staan gastvrijheid en ontmoeting hoog in het vaandel. Iedere locatie doet dit op eigen manier. Het parochiebestuur en het pastoraal team proberen alles zo goed mogelijk te ondersteunen.

Durven veranderen

Het afgelopen jaar hebben we als parochie onszelf afgevraagd wat we willen zijn voor elkaar en voor de brede samenleving. En wat hebben we
daarvoor dan nodig? We weten zeker dat we moeten veranderen. En we weten ook zeker dat we op alle locaties aanwezig zullen blijven! Het is duidelijk geworden dat we een aantal kerkgebouwen gaan afstoten, maar we gaan ook nieuwe gebouwen openen. Daardoor beschikken we straks tegen minder kosten over betere ruimten om te vieren en om meer sociale activiteiten te ontplooien.

PCI voor de meest kwetsbaren

De PCI (Caritas) schept kansen voor kwetsbare medemensen. Ze helpt in noodsituaties met een financieel steuntje in de rug. Daarnaast ondersteunt de PCI initiatieven die de zelfredzaamheid van kwetsbare mensen bevorderen. Daarmee wil de PCI een bijdrage leveren aan een samenleving waarin er voor alle mensen plaats is en iedereen gezien wordt. Deze diaconale initiatieven ondersteunen we met geld en de inzet van een Diaconaal Opbouwwerker.
Voorbeelden van initiatieven die door de PCI worden ondersteund, zijn: Ontmoetingscentrum Ús Thús, de kledingbank, het budgetmaatjes-project, de kerstactie, het repair café plus, de kanskaart-actie, ondersteuning van diaconale werk- en bezoekersgroepen en een leergang Katholiek Sociaal Denken.

Geloven in morgen

Gods liefde voor mensen zet ons steeds weer in beweging. In de Zalige Titus Brandsmaparochie werken we aan geloofwaardige en uitnodigende geloofsgemeenschappen. Heel veel mensen zetten daarvoor veel van hun tijd en energie in. Dat nodigt uit om mee te doen. Het verleden heeft ons  heel veel goeds gebracht. De toekomst ligt voor ons open. En die toekomst is voor ons samen!

Uw bijdrage is nodig!

U hebt úw betrokkenheid ook laten merken door uw bijdragen aan de Kerkbalans van vorig jaar. Heel veel dank daarvoor.
Ook dit jaar doen we weer een beroep op u. Of eigenlijk: doen we een beroep op elkaar. Alleen sámen kun je een geloofsgemeenschap zijn en in stand houden.
De Kerkbalansactie wordt per locatie georganiseerd. Op weg naar een gezonde toekomst is er in het afgelopen jaar flink gesneden in de uitgaven. Nu is het zaak om harder aan de inkomsten te werken. Dat wordt op allerlei manieren gedaan. Uw bijdrage is daarbij heel belangrijk.

We vragen uiteraard niets anders dan dat ieder naar zijn of haar eigen vermogen een steentje bijdraagt. Als indicatie geven we een bijdrage van € 15,00 per maand in overweging. Dat is € 180 per adres per jaar.
We weten dat er mensen zijn die meer betalen en we weten ook heel goed dat er een groep is die niet zoveel geld kan missen. Wanneer iemand niet (zoveel) kan missen, dan hoeft hij of zij zich niet bezwaard te voelen. We vormen samen de parochie. We doen dit samen, we rekenen op elkaar!

Meer informatie?

Hebt u vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op. Een e-mail of telefoontje naar het secretariaat van de parochie is genoeg om met elkaar in contact te kunnen komen. U kunt hiervoor mailen naar:
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
of bellen naar (0515) 57 69 98. Het adres van het parochiesecretariaat is Grote Dijlakker 7, 8701 KV Bolsward.


Namens bestuur en locatieraden van onze
Zalige Titus Brandsma Parochie,
Met vriendelijke groet
Bas Flapper
vicevoorzitter

 
Kerkbalans weer van start!
woensdag, 13 januari 2016 20:04

In de laatste twee weken van januari wordt weer de Kerkbalans-actie gehouden. Ook dit jaar doen we weer een beroep op ú. Of eigenlijk: doen we een beroep op elkaar. Alleen sámen kun je een geloofsgemeenschap zijn en in stand houden.

De Kerkbalansactie wordt per locatie georganiseerd. Op weg naar een gezonde toekomst is er in het afgelopen jaar flink gesneden in de uitgaven. Nu is het zaak om harder aan de inkomsten te werken. Dat wordt op allerlei manieren gedaan. Uw bijdrage is daarbij heel belangrijk.

Wist u dat uw giften aan de kerk aftrekbaar zijn voor de belasting? En dat we dit jaar speciaal aandacht besteden aan de voordelen van periodieke giften?

Lees meer...
 
Groet uit de Filipijnen
zaterdag, 09 januari 2016 19:56
Begin december gingen wij naar de Filipijnen, om Kerstmis te vieren met onze broeders en zusters in Christus. Van de locatie Bolsward kregen wij van de kinderen een engelen-slinger mee. Wij hebben veel Christmasparty’s meegemaakt, maar het meeste indruk maakte het Kerstfeest voor zo’n 200 arme kinderen, verzorgd door de familie Winkels in Ilagan. Vele hartjes werden blij van de maaltijd, de spelletjes, de kleding en het speelgoed wat werd (uit)gedeeld. Ook wij werden heel blij om hierin te kunnen en mogen delen. Onze dank gaat uit naar de vele parochianen in Makkum en Bolsward, welke op verschillende wijze hebben bijgedragen aan dit bijzondere Kerstfeest. Voor iedereen: “Manigong Bagong Taon”, oftewel “Zalig Nieuwjaar”.
Peter & Baukje de Boer-Adema
 
KVG Bolsward viert kerstfeest met midwinterhoorns
dinsdag, 05 januari 2016 20:04

Vrijdagavond 18 december j. l. vierde het KVG Bolsward het kerstfeest. De zaal was feestelijk versierd en de dames werden ontvangen met koffie/thee en een stukje kerstgebak. Na de opening met een gedicht, voorgelezen door voorzitter Clara Bakker en  geschreven door een onlangs overleden lid, waardoor wij in gedachten bij haar waren, werd het kerstlied “wij komen tezamen” gezongen. Daarna kreeg de familie Kuiper uit Diever het woord met een lezing over midwinterhoorns. Mevrouw Kuiper vertelde met geheimzinnige stem zowel voor als na de pauze een mysterieus streekverhaal.

Lees meer...
 
Vieringen rondom de jaarwisseling
zondag, 27 december 2015 00:00
Op Oudjaarsavond zal er voor de gehele parochie om 19:00 uur een viering zijn in de Sint Franciscuskerk te Bolsward. Tijdens deze gebedsdienst met uitstelling van het Allerheiligste danken we de Heer voor alle goede gaven van het voorbije jaar en bidden we om zegen over het nieuwe.

De volgende morgen, op 1 januari, zal de viering om 11:00 uur voor de gehele parochie worden gehouden in de Sint Werenfriduskerk te Workum. We vieren het hoogfeest 'Maria, Moeder van God' als afsluiting van de eerste acht dagen van het kerstfeest. Nieuwjaarsdag is tevens een bijzondere biddag voor de vrede. Na afloop van de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en beste wensen uit te wisselen voor het nieuwe jaar

 
Kerstkindjes zegenen op 19 en 20 december
maandag, 14 december 2015 00:00

Tijdens de vieringen van de 4e zondag van de Advent (19 & 20 december) zal er weer gelegenheid zijn de Kindje-Jezus-beeldjes uit de kerkstal te laten zegenen. Net als voorgaande jaren kunnen de beeldjes voorafgaand aan de viering voorin de kerk worden gelegd. Het is handig om ze even van een naam te voorzien. Soms zitten de beeldjes vast aan de kribbe of zelfs aan de gehele kerststal. Neem dan gerust het geheel mee naar de kerk.

Het idee achter het jaarlijks opnieuw vragen om zegen over het beeldje van het kindje Jezus is vooral de bede dat we weer een fijne kerst mogen beleven. Voor wie het gegeven is, kunnen dat een aantal mooie dagen met familie en vrienden zijn. Voorop staat echter dat we, in welke situatie we ook verkeren, met Kerst de Heer opnieuw in ons leven ontvangen. En daardoor al Gods goede bedoelingen voor iedere mens mogen doorklinken in onze woorden en daden.

 
De O-Antifonen, gezongen door de ‘Schola Cantorum Sancti Francisci’
vrijdag, 04 december 2015 12:30
Inmiddels een traditie geworden in de Sint Franciscuskerk te Bolsward, worden zaterdag 12 december a.s. om 19.00 uur tijdens de Vesper. de zeven Gregoriaanse O-Antifonen gezonge.  Een Antifoon is een vers dat voorafgaand aan een psalm of een andere Bijbelse lofzang gezongen of gereciteerd wordt. De naam ‘O-Antifonen’ verwijst naar het Latijnse aanhefwoord O, waarmee ze allen beginnen. Ze geven uitdrukking aan het verlangen naar de Messias.De eerste letters van deze Antifonen vormen samen, van achter naar voren gelezen, de woorden “ERO CRAS”: “morgen zal Ik er zijn”.
Lees meer...
 
<< Start < Vorige 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Volgende > Einde >>

Pagina 11 van 58