Nieuw Lourdesvaandel
zondag, 31 januari 2016 17:19

Het Lourdeswerk in onze parochie heeft op zondag 31 januari een nieuw Lourdesvaandel gepresenteerd. Het vaandel is speciaal gemaakt voor de bisdombedevaart naar Lourdes later dit jaar.

Vanuit het bisdom Groningen-Leeuwarden is aan alle parochies gevraagd om een vaandel te maken voor de bedevaart. Het Lourdeswerk heeft daarop het vaandel gemaakt. "We hebben in onze werkgroep bewust gekozen voor een strak en modern vaandel, maar wel met de nodige symboliek er in verwerkt," vertelt Patrick Janssen van de werkgroep. "Als hoofdkleur hebben we blauw gekozen, de kleur van Maria ('Maria-blauw past bij jou').

Lees meer...
 
Kerkbalans-brief
woensdag, 13 januari 2016 20:17

Durven behouden

Er zijn veel veranderingen gaande in onze kerk. Daar zijn allerlei redenen voor te geven. Voor ons is belangrijk dat we opnieuw worden uitgedaagd om na te denken waarom het geloof voor ons belangrijk is en waarom het ertoe doet om samen te geloven. Waarom is het belangrijk dat onze geloofsgemeenschap blijft?
Op deze vraag zijn vele antwoorden mogelijk. Voor ons geldt als allereerste dat we geloven dat God liefde is en van alle mensen wil houden. Hij wil het beste voor iedereen. En als geloofsgemeenschap willen we dat laten zien en horen.
Daarom richten al onze vier geloofsgemeen-schappen zich op de mensen: jongeren, gezinnen, alleenstaanden, senioren. Verder staan gastvrijheid en ontmoeting hoog in het vaandel. Iedere locatie doet dit op eigen manier. Het parochiebestuur en het pastoraal team proberen alles zo goed mogelijk te ondersteunen.

Durven veranderen

Het afgelopen jaar hebben we als parochie onszelf afgevraagd wat we willen zijn voor elkaar en voor de brede samenleving. En wat hebben we
daarvoor dan nodig? We weten zeker dat we moeten veranderen. En we weten ook zeker dat we op alle locaties aanwezig zullen blijven! Het is duidelijk geworden dat we een aantal kerkgebouwen gaan afstoten, maar we gaan ook nieuwe gebouwen openen. Daardoor beschikken we straks tegen minder kosten over betere ruimten om te vieren en om meer sociale activiteiten te ontplooien.

PCI voor de meest kwetsbaren

De PCI (Caritas) schept kansen voor kwetsbare medemensen. Ze helpt in noodsituaties met een financieel steuntje in de rug. Daarnaast ondersteunt de PCI initiatieven die de zelfredzaamheid van kwetsbare mensen bevorderen. Daarmee wil de PCI een bijdrage leveren aan een samenleving waarin er voor alle mensen plaats is en iedereen gezien wordt. Deze diaconale initiatieven ondersteunen we met geld en de inzet van een Diaconaal Opbouwwerker.
Voorbeelden van initiatieven die door de PCI worden ondersteund, zijn: Ontmoetingscentrum Ús Thús, de kledingbank, het budgetmaatjes-project, de kerstactie, het repair café plus, de kanskaart-actie, ondersteuning van diaconale werk- en bezoekersgroepen en een leergang Katholiek Sociaal Denken.

Geloven in morgen

Gods liefde voor mensen zet ons steeds weer in beweging. In de Zalige Titus Brandsmaparochie werken we aan geloofwaardige en uitnodigende geloofsgemeenschappen. Heel veel mensen zetten daarvoor veel van hun tijd en energie in. Dat nodigt uit om mee te doen. Het verleden heeft ons  heel veel goeds gebracht. De toekomst ligt voor ons open. En die toekomst is voor ons samen!

Uw bijdrage is nodig!

U hebt úw betrokkenheid ook laten merken door uw bijdragen aan de Kerkbalans van vorig jaar. Heel veel dank daarvoor.
Ook dit jaar doen we weer een beroep op u. Of eigenlijk: doen we een beroep op elkaar. Alleen sámen kun je een geloofsgemeenschap zijn en in stand houden.
De Kerkbalansactie wordt per locatie georganiseerd. Op weg naar een gezonde toekomst is er in het afgelopen jaar flink gesneden in de uitgaven. Nu is het zaak om harder aan de inkomsten te werken. Dat wordt op allerlei manieren gedaan. Uw bijdrage is daarbij heel belangrijk.

We vragen uiteraard niets anders dan dat ieder naar zijn of haar eigen vermogen een steentje bijdraagt. Als indicatie geven we een bijdrage van € 15,00 per maand in overweging. Dat is € 180 per adres per jaar.
We weten dat er mensen zijn die meer betalen en we weten ook heel goed dat er een groep is die niet zoveel geld kan missen. Wanneer iemand niet (zoveel) kan missen, dan hoeft hij of zij zich niet bezwaard te voelen. We vormen samen de parochie. We doen dit samen, we rekenen op elkaar!

Meer informatie?

Hebt u vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op. Een e-mail of telefoontje naar het secretariaat van de parochie is genoeg om met elkaar in contact te kunnen komen. U kunt hiervoor mailen naar:
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
of bellen naar (0515) 57 69 98. Het adres van het parochiesecretariaat is Grote Dijlakker 7, 8701 KV Bolsward.


Namens bestuur en locatieraden van onze
Zalige Titus Brandsma Parochie,
Met vriendelijke groet
Bas Flapper
vicevoorzitter

 
Blije katholieken in een gouden Rome-reis
zaterdag, 03 november 2012 18:24
In de herfstvakantie zijn zo’n 220 mensen vanuit het bisdom Groningen-Leeuwarden op bedevaart naar Rome gereisd. Onder hen ook 14 pelgrims vanuit De Viersprong. Deze reis werd georganiseerd bij het zilveren priesterjubileum van bisschop De Korte. Het werd een gouden reis.
Zaterdag 20 oktober vertrokken vanuit het bisdom in alle vroegte vier bussen om in drie etappes naar Rome te reizen. Eén bus met jongeren die grotendeels hun eigen programma hadden, drie bussen met volwassenen en ook een aantal kinderen. Bus 2 vertrok vanuit Bolsward, met nog een opstapplaats in Heerenveen. Maandag 21 oktober sloot een groep aan die met het vliegtuig was gekomen.
Groepsfoto
Groepsfoto bus 2
Lees meer...
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende > Einde >>

Pagina 6 van 6