Geloofsgroep Vastentijd
donderdag, 02 februari 2017 00:00

Op de donderdagen 2, 16 en 30 maart nodigt pastor Ten Wolde u uit voor persoonlijke verdieping in de Veertigdagentijd aan de hand van 3 hoofdstukjes uit het boek Benedictijnse regels van Anselm Grün. We gaan ons bezighouden met het geluk van de oplettendheid, het geluk van de ontmoeting, en het geluk van de stilte. De teksten lenen zich er erg goed voor om dagelijks een klein gedeelte te lezen en te overwegen. Op de groepsavonden wisselen we hierover uit. Desgewenst is het mogelijk om ook de overige hoofdstukjes in groepsverband te bespreken (na Pasen).

Lees meer...
 
Kerkbalans weer van start!
woensdag, 01 februari 2017 00:00

De Actie Kerkbalans is landelijk weer ingeluid. Ook in onze Zalige Titus Brandsmaparochie is de actie van start gegaan. Tientallen vrijwilligers zijn in de diverse locaties op pad gegaan om een beroep op u te doen voor een financiële bijdrage ter ondersteuning van het werk van de kerk.

Brochure per locatie: Bolsward - Makkum - Witmarsum - Workum

Met elkaar

Het gaat weliswaar goed met onze parochie! Maar er zijn zorgen. We zijn bezig om met name de lasten van onze kerkgebouwen te verlagen. Niet door bij de pakken neer te zitten, maar door werk te maken van een meer diaconale geloofsgemeenschap. We willen nog meer dan nu actief betrokken zijn op de samenleving waar we deel vanuit maken.

Lees meer...
 
R.K. Kerkgebouw te Makkum is verkocht
dinsdag, 24 januari 2017 18:00
De R.K. Kerk in Makkum is verkocht

De Rooms-Katholieke Heilige Martinuskerk te Makkum is vrijdag 20 januari verkocht aan de Algemene Kerk. Tijdens de viering op zondag 22 januari werd dit bekendgemaakt. Alle parochianen die bij deze kerk horen kregen er ook een brief over thuisgestuurd. De laatste viering door de parochie zal 2 april zijn, daarna wordt het gebouw overgedragen. Men zoekt nog naar een ander onderkomen voor de geloofsgemeenschap van de Heilige Martinuslocatie.

Lees meer...
 
Klokken luiden voor Kerkbalans
donderdag, 19 januari 2017 16:30

Zaterdag 21 januari 2017 luiden de klokken van de Zalige Titus Brandsmaparochie om aandacht te vragen voor de Actie Kerkbalans

Zaterdag 21 januari zullen vanaf 13:00 uur de klokken van onze vier kerken luiden om de Actie Kerkbalans in te luiden. Door het hele land zullen kerkklokken luiden. De actie begint om 13:00 uur op het Domplein in Utrecht, waar een recordpoging klokluiden wordt gedaan met zo'n 300 kinderen onder leiding van Ernst en Bobbie (& de rest, bekend van kinder-t.v.).

De actie Kerkbalans is een jaarlijkse campagne van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk in Nederland. Met Kerkbalans vragen lokale kerken hun leden om een financiële bijdrage voor het plaatselijke kerkenwerk. Ook de Zalige Titus Brandsmaparochie doet mee aan Kerkbalans.

 
KVG Bolsward gaat de natuur in
donderdag, 19 januari 2017 00:00

Op 16 januari 2017, de eerste ledenavond in het nieuwe jaar opent voorzitter Clara Bakker de avond met het gedicht “Stilstaan”. Daarna geeft zij het woord aan de heer Johan van IJs uit Arum, die ons aan de hand van diabeelden meeneemt een dag de natuur in van ’s morgens zonsopgang tot ’s avonds zonsondergang.
De heer van IJs heeft veel bestuurlijke ervaring op het gebied van natuur en is een natuurmens in hart en ziel. Hij is jager, waar altijd veel kritiek op is, maar een jager is een natuurbeheerder en zal nooit jagen enkel en alleen om het doden maar om de natuur in stand te houden.

Lees meer...
 
Blijf in beeld bij uw parochie!
zondag, 15 januari 2017 14:55

Overheid wil einde maken aan koppeling gegevens

Doe mee aan internetconsultatie

Parochies houden hun adresgegevens actueel. Zo zijn mensen in beeld als ze nieuw in de parochie komen wonen of als ze verhuizen naar bijvoorbeeld een verzorgingshuis. Als mensen overlijden, weet de parochie dit en zal zij hen geen brieven of parochieblad meer sturen.

De parochie maakt hiervoor gebruik van SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie), dat samenwerkt met de Basisregistratie Personen (BRP) van de overheid. In 2016 nam de Tweede Kamer echter een motie aan die een einde lijkt te maken aan deze koppeling. Maar voordat het zover is, houdt de overheid een internetconsultatie.

U kunt dus reageren op dit voornemen van de politiek!

Met SILA blijft u zelf in beeld bij de parochie. Als u verhuist, is het niet nodig om een adreswijziging door te geven. En u maakt het mogelijk dat de parochie ook anderen in beeld houdt. De Kerk heeft een waardevolle bijdrage aan de samenleving en SILA helpt dat mee mogelijk maken!

Vul de internetconsultatie vandaag nog in, want reageren kan maar tot 3 februari 2017.

Hoe kan ik reageren?
Ga naar: https://www.internetconsultatie.nl/inschrijftermijnbrpvreemdelingen/reageren

De naam van de internetconsultatie is voluit ‘Wijziging Besluit BRP ivm verkorten inschrijftermijn vreemdelingen e.a.’

Geef aan waarom u vindt, dat de basisregistratie personen (BRP) gegevens moet blijven doorgeven aan SILA, zodat mensen in beeld blijven bij de parochie. Vul daarna uw naam in. Deze wordt niet gepubliceerd, tenzij u toestemming geeft.

Waarom SILA belangrijk is:

  • Wat de kerken doen in Nederland is maatschappelijk van belang. De meeste vrijwilligers in Nederland zijn kerkbetrokken.
  • Kerken verbinden mensen met diverse achtergronden met elkaar.
  • Kerken hebben daadwerkelijk oog voor de noden van mensen ook als men niet regelmatig in de kerk komt of anderszins betrokkenheid toont.

 Zonder SILA wordt dit bijzonder lastig, omdat het contact met mensen heel gemakkelijk verloren gaat.

 Kerken gaan zorgvuldig met de persoonsgegevens van mensen om en maken er geen oneigenlijk gebruik van. De overheid blijft neutraal, want in het GBA staat niet vermeld bij welk kerkgenootschap iemand is aangesloten.

 
Bonifatiuspenning voor Meindert Krijnsen
dinsdag, 10 januari 2017 15:00

Meindert Kreinsen heeft op 8 januari 2017 de Bonifatiuspenning ontvangen bij zijn afscheid na 50 jaar lector.Zondag 8 januari 2017 werd Meindert Krijnsen in de Sint Franciscuskerk te Bolsward onderscheiden met de Bonifatiuspenning. Hij stopte deze zondag na vijftig jaar als lector. Voor de parochie was dit aanleiding om het bisdom om dit bijzondere waarderingsteken te vragen.

Pastoor Bultsma sprak aan het einde van de eucharistieviering, waarbij ook Krijnsen’s echtgenote, alle kinderen en kleinkinderen aanwezig waren, woorden van dank. Niet alleen voor de vijftig jaar dat Krijnsen lector was, maar ook voor de andere taken die hij voor de geloofsgemeenschap verrichtte.

Lees meer...
 
Kerstviering 2016 van KVG Bolsward
dinsdag, 10 januari 2017 14:54

Op vrijdagavond 16 december 2016 opende voorzitter Clara Bakker in een sfeervol versierde zaal de kerstviering met een gedicht. Na de koffie/thee met een kerstbanketstaafje trad het koor “Joachim” o.l.v. Cecilia Bekema op met bekende en minder bekende kerstliederen.
Zij brachten de kerstsfeer er echt in en bij de samenzang werd enthousiast meegezongen.

Lees meer...
 
Lourdes 2016: Een wonder van een reis
maandag, 16 mei 2016 00:00

Parochianen samen met bisdom op bedevaart

In de meivakantie zijn we met ruim vijftig mensen uit onze parochie op bedevaart naar Lourdes geweest. Vanuit het hele bisdom waren we met zo’n 460 pelgrims, die met zes bussen en één vliegtuig naar Lourdes reisden. We kunnen terugkijken op een geweldige reis met heel veel bijzondere momenten.
Lees meer...
 
Nieuw Lourdesvaandel
zondag, 31 januari 2016 17:19

Het Lourdeswerk in onze parochie heeft op zondag 31 januari een nieuw Lourdesvaandel gepresenteerd. Het vaandel is speciaal gemaakt voor de bisdombedevaart naar Lourdes later dit jaar.

Vanuit het bisdom Groningen-Leeuwarden is aan alle parochies gevraagd om een vaandel te maken voor de bedevaart. Het Lourdeswerk heeft daarop het vaandel gemaakt. "We hebben in onze werkgroep bewust gekozen voor een strak en modern vaandel, maar wel met de nodige symboliek er in verwerkt," vertelt Patrick Janssen van de werkgroep. "Als hoofdkleur hebben we blauw gekozen, de kleur van Maria ('Maria-blauw past bij jou').

Lees meer...
 
Kerkbalans-brief
woensdag, 13 januari 2016 20:17

Durven behouden

Er zijn veel veranderingen gaande in onze kerk. Daar zijn allerlei redenen voor te geven. Voor ons is belangrijk dat we opnieuw worden uitgedaagd om na te denken waarom het geloof voor ons belangrijk is en waarom het ertoe doet om samen te geloven. Waarom is het belangrijk dat onze geloofsgemeenschap blijft?
Op deze vraag zijn vele antwoorden mogelijk. Voor ons geldt als allereerste dat we geloven dat God liefde is en van alle mensen wil houden. Hij wil het beste voor iedereen. En als geloofsgemeenschap willen we dat laten zien en horen.
Daarom richten al onze vier geloofsgemeen-schappen zich op de mensen: jongeren, gezinnen, alleenstaanden, senioren. Verder staan gastvrijheid en ontmoeting hoog in het vaandel. Iedere locatie doet dit op eigen manier. Het parochiebestuur en het pastoraal team proberen alles zo goed mogelijk te ondersteunen.

Durven veranderen

Het afgelopen jaar hebben we als parochie onszelf afgevraagd wat we willen zijn voor elkaar en voor de brede samenleving. En wat hebben we
daarvoor dan nodig? We weten zeker dat we moeten veranderen. En we weten ook zeker dat we op alle locaties aanwezig zullen blijven! Het is duidelijk geworden dat we een aantal kerkgebouwen gaan afstoten, maar we gaan ook nieuwe gebouwen openen. Daardoor beschikken we straks tegen minder kosten over betere ruimten om te vieren en om meer sociale activiteiten te ontplooien.

PCI voor de meest kwetsbaren

De PCI (Caritas) schept kansen voor kwetsbare medemensen. Ze helpt in noodsituaties met een financieel steuntje in de rug. Daarnaast ondersteunt de PCI initiatieven die de zelfredzaamheid van kwetsbare mensen bevorderen. Daarmee wil de PCI een bijdrage leveren aan een samenleving waarin er voor alle mensen plaats is en iedereen gezien wordt. Deze diaconale initiatieven ondersteunen we met geld en de inzet van een Diaconaal Opbouwwerker.
Voorbeelden van initiatieven die door de PCI worden ondersteund, zijn: Ontmoetingscentrum Ús Thús, de kledingbank, het budgetmaatjes-project, de kerstactie, het repair café plus, de kanskaart-actie, ondersteuning van diaconale werk- en bezoekersgroepen en een leergang Katholiek Sociaal Denken.

Geloven in morgen

Gods liefde voor mensen zet ons steeds weer in beweging. In de Zalige Titus Brandsmaparochie werken we aan geloofwaardige en uitnodigende geloofsgemeenschappen. Heel veel mensen zetten daarvoor veel van hun tijd en energie in. Dat nodigt uit om mee te doen. Het verleden heeft ons  heel veel goeds gebracht. De toekomst ligt voor ons open. En die toekomst is voor ons samen!

Uw bijdrage is nodig!

U hebt úw betrokkenheid ook laten merken door uw bijdragen aan de Kerkbalans van vorig jaar. Heel veel dank daarvoor.
Ook dit jaar doen we weer een beroep op u. Of eigenlijk: doen we een beroep op elkaar. Alleen sámen kun je een geloofsgemeenschap zijn en in stand houden.
De Kerkbalansactie wordt per locatie georganiseerd. Op weg naar een gezonde toekomst is er in het afgelopen jaar flink gesneden in de uitgaven. Nu is het zaak om harder aan de inkomsten te werken. Dat wordt op allerlei manieren gedaan. Uw bijdrage is daarbij heel belangrijk.

We vragen uiteraard niets anders dan dat ieder naar zijn of haar eigen vermogen een steentje bijdraagt. Als indicatie geven we een bijdrage van € 15,00 per maand in overweging. Dat is € 180 per adres per jaar.
We weten dat er mensen zijn die meer betalen en we weten ook heel goed dat er een groep is die niet zoveel geld kan missen. Wanneer iemand niet (zoveel) kan missen, dan hoeft hij of zij zich niet bezwaard te voelen. We vormen samen de parochie. We doen dit samen, we rekenen op elkaar!

Meer informatie?

Hebt u vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op. Een e-mail of telefoontje naar het secretariaat van de parochie is genoeg om met elkaar in contact te kunnen komen. U kunt hiervoor mailen naar:
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
of bellen naar (0515) 57 69 98. Het adres van het parochiesecretariaat is Grote Dijlakker 7, 8701 KV Bolsward.


Namens bestuur en locatieraden van onze
Zalige Titus Brandsma Parochie,
Met vriendelijke groet
Bas Flapper
vicevoorzitter

 
Blije katholieken in een gouden Rome-reis
zaterdag, 03 november 2012 18:24
In de herfstvakantie zijn zo’n 220 mensen vanuit het bisdom Groningen-Leeuwarden op bedevaart naar Rome gereisd. Onder hen ook 14 pelgrims vanuit De Viersprong. Deze reis werd georganiseerd bij het zilveren priesterjubileum van bisschop De Korte. Het werd een gouden reis.
Zaterdag 20 oktober vertrokken vanuit het bisdom in alle vroegte vier bussen om in drie etappes naar Rome te reizen. Eén bus met jongeren die grotendeels hun eigen programma hadden, drie bussen met volwassenen en ook een aantal kinderen. Bus 2 vertrok vanuit Bolsward, met nog een opstapplaats in Heerenveen. Maandag 21 oktober sloot een groep aan die met het vliegtuig was gekomen.
Groepsfoto
Groepsfoto bus 2
Lees meer...
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende > Einde >>

Pagina 5 van 6