Een Teken van leven, van harte gegeven!
zaterdag, 02 april 2016 10:52
Een gave van parochianen aan parochianen.
Een gave om parochianen tijdens hun ziek zijn een kleine attentie te kunnen geven.
Een gave om met de parochianen onze vreugde te laten delen bij hun terugkeer uit het ziekenhuis, bij een geboorte, een jubilea en of bij bepaalde verjaardagen.
Voor de Paasdagen hebben 200 oudere en/of zieke medeparochianen in Bolsward e.o. een attentie van ons ontvangen. Dit alles bekostigd uit de middelen van het “Goede Week Offer”.
Wij danken allen, in het bijzonder de vormelingen, overige jongeren en vrijwilligers die op stille zaterdag hebben meegeholpen met het bezorgen van de paas-attenties.
 
Namens het actiecomité Welzijnswerk Zalige Titus Brandsmaparochie Bolsward
mevr. K. Brandenburg en mevr. H. Verbree - Draaisma en dhrn. C. Witteveen en F.B. Visser.
 
Geloven in Morgen!
zaterdag, 02 april 2016 08:42

De huidige stand van zaken is als volgt:

Locatie Bolsward:

We zijn in gesprek over de toekomst. Belangrijkste onderwerp is het op te stellen én te financieren  w.o. het oonderhoudsplan.

Locatie Workum:

Op dit moment is er geen nieuws.

Locatie Makkum:

De locatieraad heeft een werkgroep gevraagd te zoeken naar mogelijkezich bezig te gaan houden met toekomstige locaties voor de op te richten (huiskerk). Op 2 mei is er een avond met onze parochianen in Makkum om met elkaar over de toekomst van gedachten te wisselen.. Spannend allemaal.

Locatie Witmarsum:

De toekomst van het kerkgebouw houdt de gemoederen danig bezig. Door de mogelijke komst van het AZC - als nieuwe buren van onze kerk in Witmarsum  - is een prachtige kans in beeld gekomen om het gebouw voor de toekomst te behouden.  nl. de verkoop van onze kerk aan projectontwikkelaar Tom Genee. Zoals bekend heeft deze het “vervallen klooster” naast onze kerk gekocht om het totale complex te gaan verhuren als AZC aan het COA. Hij bleek ook bereid de kerk te kopen, op te knappen en aan ons beschikbaar te stellen.

Lees meer...
 
Regiodag Biddende Moeders
zaterdag, 02 april 2016 08:32
Op zaterdag 9 april nodigen we moeders en andere vrouwen met een moederhart uit op de regiodag van Mothers Prayers. Het is voor kennismaking met Mothers Prayers en voor ontmoeting en inspiratie van biddende moeders in Friesland, Groningen en Drenthe.
Verenigd in gebed redden wij onze kinderen.
Het begint om 11.00 uur in de pastorie van de St.Jozefkathedraal, Radesingel 4, Groningen.
Lees meer...
 
Troosten, hoe doe je dat?
woensdag, 30 maart 2016 00:00

Gezamenlijke avond KVG/KPO op 15 maart 2016

Na een welkomstwoord en een gedicht over menselijke warmte geeft vice-voorzitter Marian Schram het woord aan de heer Aart Veldhuizen, geestelijk verzorger bij Patyna, predikant bij de Protestantse Gemeente in Langweer en supervisor/coach.

Het onderwerp van deze avond is: troosten, hoe doe je dat ? Eerst mag iedereen op 2 briefjes schrijven wat wel geholpen heeft bij verdriet en wat niet. Aan de hand van de teksten op deze briefjes, die heel vaak tot dezelfde conclusies leiden en via een powerpoint-presentatie leren we meer over troosten.

Lees meer...
 
3 april: Jubileum Cantus Deo
zondag, 27 maart 2016 00:00
Op 3 april a.s. viert het koor Cantus Deo haar 35 jarig jubileum. Het werd opgericht door een groep ouders van de vormelingen van toen. Het koor stond vele jaren onder leiding van Goos Hoogeveen, die plotseling overleed tijdens een repetitie, wat ons allemaal erg heeft aangegrepen. Ook het veel te vroeg overlijden van voorzitter Tjeerd Flapper was een klap voor het koor, maar we zijn gelukkig blijven zingen. We vonden in Erwin de Ruyter een geweldige en inspirerende dirigent, onder wiens leiding we met veel plezier, vaak best pittige, nieuwe missen en liederen instuderen.
Op 3 april mogen we mee de dienst verzorgen en bidden we, tijdens de voorbeden, voor al onze overleden koorleden. Graag willen we na de dienst enkele van onze favoriete liederen ten gehore brengen, waarvan u hopelijk net zo kunt genieten als wij.
Uiteraard is het aan u al dan niet een kwartiertje langer te blijven.
namens het koor,
Sjaak Huitema.
 
Save the date: Boalsert Praise, how great is OUR God
donderdag, 24 maart 2016 00:00

16-17 april Praise-vieringen in Bolsward

In het weekend van 16 en 17 april staat er iets bijzonders te gebeuren. Op verzoek van een aantal parochianen zal de eucharistieviering van 11:00 uur te Bolsward worden ondersteund door een katholieke Praiseband. Deze manier van samen zingen komt voort uit de charismatische beweging, die ook binnen de katholieke kerk aanwezig is. Voor ons als parochie betekent dit dat we eens een keertje nieuwe ervaringen opdoen. De viering verloopt overigens volledig als normaal, alleen de muzikale begeleiding is anders.
Omdat deze band toch komt, hebben we de andere christelijke gemeenschappen in Bolsward gevraagd om gezamenlijk een praiseavond te organiseren.

Lees meer...
 
Vieringen in de Goede Week
maandag, 14 maart 2016 00:00
De Goede Week begint met Palmzondag en eindigt op Tweede Paasdag. Deze week zijn er iedere dag vieringen in onze parochie. Lees verder voor de tijden, locaties en beschrijvingen.
Lees meer...
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 8 van 58