Oecumenische vesper op de eerste zondag van de veertigdagentijd.
zondag, 14 februari 2010 00:00

Het is inmiddels een goede traditie in Bolsward om de veertigdagentijd als christenen gezamenlijk te beginnen. Op zondagavond 21 februari is er weer een oecumenische vesper, georganiseerd door de Raad van Kerken Bolsward. Het thema van de vesper is: de grond van mijn bestaan. Wat of Wie geeft mijn bestaan fundament, van waaruit leef ik? Met lezingen en liederen en gebed zullen we hier bij stil staan. De vesper begint om 19.00 uur en zal zijn in de Doopsgezinde kerk aan het Skilwyk. Voorgangers zijn dominee N. de Jong-Wiersema en pastor G. Kamsma-Kunst. De Martinicantorij zal de muzikale ondersteuning verzorgen. U bent van harte welkom!

Pastor Germa Kamsma-Kunst.

 

 
Vastenprik
zondag, 14 februari 2010 00:00

Op Aswoensdag, 17 februari, begint dit jaar de Veertigdagentijd. De periode van toeleven naar, je voorbereiden op het paasfeest. Als leden van de verschillende kerken in Bolsward, komen we ook nu weer bij elkaar in de “Vastenprik”. Elke vrijdagavond van 19 februari tot en met 26 maart komen we bijeen in het CONVENT (bij de Martinikerk), van 18.00 tot ongeveer 19.00 uur en op Goede Vrijdag 2 april van 17.30 tot 18.30 uur.
We gebruiken met elkaar, jong en oud, een sobere maaltijd door vrijwilligers voorbereid. Tijdens de maaltijd is er een kort liturgisch moment om ons te bepalen bij de weg die Christus voor ons gegaan is op weg naar Jeruzalem, door lijden heen, naar Pasen. En wat dat ons nu te zeggen heeft.
Elke avond is er een collecte, waaruit de onkosten betaald worden. Dit jaar gaat het grootste deel naar de hulp aan Haiti.
U bent allen welkom. Een of meerdere keren. En neem gerust vrienden en bekenden mee.
Om te weten op hoeveel gasten we kunnen rekenen graag telkens uiterlijk vrijdagmorgen opgeven bij de familie Ariesen. Groot kerkhof 2, tel 572470, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
 

 
Bestuurswisseling
zondag, 14 februari 2010 00:00

Onlangs namen Leo Lolkema en Jitske Hettinga afscheid als lid van het parochiebestuur. In hun plaats zijn, tot 1 juni 2014, door de bisschop benoemd:

  • Wytze Franzen, Jongemastraat 8, 8701 JD Bolsward, tel.: 0515-575576, als penningmeester
  • Jan Terra, De ielreager 37, 8702 CJ Bolsward, tel: 0515-576126, als secretaris 

 
De Dachaumis in de Eucharistieviering van 14 febr. a.s.
dinsdag, 19 januari 2010 00:00

altIn ons land werd de Dachau-Mis voor het eerst gezongen op 23 februari 2008 tijdens een concert in de Martinikerk. Gregor Schwake,die vanwege zijn kritische opstelling t.o.v.het naziregime, in het concentratiekamp Dachau in priesterbarak gevangen gezet werd, componeerde tijdens zijn gevangenschap een Mis. Schwake overleed in 1967 en de muziek van de door hem gecomponeerde Mis was lange tijd zoek. Pas in 1995 werd deze teruggevonden in een klooster in Zuid-Duitsland.

Het koor Cantus Deo, aangevuld met een aantal leden van het Franciscus herenkoor, zal deze Mis in de viering van 4 februari zingen met begeleiding van het Wilhelmina Brass kwartet uit Wommels. Dit alles zal onder leiding staan van dirigent Erwin de Ruijter.

 
Filmavond Lourdes
dinsdag, 19 januari 2010 00:00

Van 2 t/m 9 mei 2010 organiseert het Lourdeswerk Bolsward een bedevaart naar Lourdes vanuit de Viersprong. In de aanloop naar deze bedevaart organiseren wij ook dit jaar weer een aantal activiteiten. Wij willen u hierbij van harte uitnodigen voor de:

Filmavond
op 10 februari 2010 om 19.30 uur
in de Parochiezaal van de St. Franciscuskerk in Bolsward

Wij zullen dan de film "Bernadette" uit 1988 vertonen over het leven van Bernadette en de verschijningen.

Heeft u belangstelling om met de bedevaart mee te gaan, neem dan contact met ons op voor meer informatie.
 

Met vriendelijke groeten,
namens het Lourdeswerk Bolsward,
Patrick en Boudien Janssen-Terbraak, Turfkade 44
8701 JM Bolsward, tel. 0515-580870,
e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. .

 
Gebedsweek voor eenheid van christenen
dinsdag, 19 januari 2010 00:00

altOok dit jaar zal de raad van Kerken in Bolsward weer een gebedsweek organiseren, waarin we bidden om eenheid van christenen onderling. Van maandag 18 januari tot en met vrijdag 22 januari is er elke avond om 19.00 uur een gebedsviering in de parochiezaal van onze kerk. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Pastor Germa Kamsma-Kunst


 

 
Verjaardagen pastores
maandag, 18 januari 2010 00:00

Traditiegetrouw vieren de pastores weer gezamenlijk hun verjaardagen. Dat doen zij op zaterdagmorgen 30 januari tussen 10.00 en 12.00 uur in de parochiezaal. Afgevaardigden van werkgroepen nodigen zij van harte uit, maar ook werkgroepleden en andere parochianen die hen willen feliciteren en mee willen vieren zijn van harte uitgenodigd.

Pastoor van der Wal en pastor Germa Kamsma-Kunst


 
<< Start < Vorige 51 52 53 54 55 56 57 58 Volgende > Einde >>

Pagina 56 van 58