Vanaf het weekend van 13 & 14 juni zullen er weer vieringen in onze parochie zijn. Voor deze vieringen is reserveren verplicht. Onze kerken zijn verder op geregelde tijden open voor het aansteken van een kaarsje en voor persoonlijk gebed.
Lees hier alle maatregelen en hoe u kunt reserveren.

Wie maar wil is van harte uitgenodigd om op 13 april aanstaande mee te doen aan het omgekeerd huisbezoek in Witmarsum. Omstreeks half 10 staat de koffie in ’t Arkje klaar, en om 10 uur beginnen we ons gesprek.
Het thema is deze keer: barmhartigheid. De paus heeft de periode van 8 december 2015 tot 20 november 2016 uitgeroepen tot Heilig Jaar van de Barmhartigheid. Wat houdt dat eigenlijk allemaal in, waar denkt de Kerk aan als het om barmhartigheid en heilig Jaar gaat, en waar denken wij aan?
Als het eenmaal half april is, weten we waarschijnlijk ook wat de gemeente besloten heeft over het voornemen om in Witmarsum een AZC te vestigen – misschien wordt ons gesprek wel heel concreet! Pastor Ten Wolde hoopt velen van u te mogen begroeten.