Vanaf het weekend van 13 & 14 juni zullen er weer vieringen in onze parochie zijn. Voor deze vieringen is reserveren verplicht. Onze kerken zijn verder op geregelde tijden open voor het aansteken van een kaarsje en voor persoonlijk gebed.
Lees hier alle maatregelen en hoe u kunt reserveren.

Ticketshop voor

Vieringen

Kledingbank

Mgr. de Korte heeft op 31 december het fusiedecreet getekend waarmee de samenvoeging van de vier oude parochies van Bolsward, Makkum, Witmarsum en Workum tot de nieuwe Zalige Titus Brandsmaparochie een feit is geworden. Het fusiedecreet is aan alle parochianen gericht, en het is ook meegestuurd met het laatste parochieblad. We stellen u ook graag in de gelegenheid er via onze website kennis van te nemen. Aan het einde van het decreet wordt ook nog een bezwaartermijn genoemd van 10 dagen. Deze gaat in vanaf moment van publicatie, dus vanaf 24 januari.

U kunt het decreet hier lezen