In verband met het coronavirus zijn er tot en met Pinksteren, 1 juni 2020, geen openbare vieringen in onze parochie. Wel zijn onze kerken op geregelde tijden open voor het aansteken van een kaarsje en voor persoonlijk gebed.
Lees hier alle maatregelen.

Op zaterdag 9 november komt het Brunsumer mannenkoor bij ons zingen. Eerst in de kerk en daarna in de Klamaere.Pastoor Huub Adema gaat voor in de kerk dienst. Zondags zingen ze nog een keer in Bakhuizen ‘s middags om êen uur. ‘s Avonds zingen ze met nog vier koren: Het Ursulakoor,Lytse kreft uit Gau,Eigen wize uit Nijemirdum, Laos Deo uit Workum en het Brunsumer mannekoor uit Brunsum. 's Avonds begint het festival om half negen in de Klamaere
Geeske Jansma- Bouma

Vieringen binnenkort

Agenda