In verband met het coronavirus zijn er tot en met Pinksteren, 1 juni 2020, geen openbare vieringen in onze parochie. Wel zijn onze kerken op geregelde tijden open voor het aansteken van een kaarsje en voor persoonlijk gebed.
Lees hier alle maatregelen.

Te beginnen in oktober zullen we voortaan elke dinsdagmorgen om 9:00 uur eucharistie vieren in Workum. Als de temperatuur het toelaat komen we samen in de Janningkapel (bereikbaar via het portaal van de kerk) en anders in de kerk zelf. Na afloop van deze vieringen is er om ongeveer 9:30 uur gelegenheid samen koffie te drinken in de parochiezaal. We hopen u bij deze viering en bij de koffie te mogen begroeten.
pastoor A. Bultsma

Vieringen binnenkort

Agenda