Reserveren voor het bijwonen van vieringen in onze kerken is een optie, maar niet noodzakelijk. Als u een ticket reserveert, bent u wel verzekerd van een plaats.
U kunt de zondagse viering vanuit onze St. Franciscusbasiliek in Bolsward online volgen.

Lees hier alles over de vieringen en andere zaken in verband met de corona-maatregelen

Ticketshop voor

Vieringen

Kledingbank

altCecilia Bekema en Henny Brouwer hebben pastor ten Wolde kort geleden geinterviewd. Wie is onze nieuwe pastor?

Levensmotto:” Neem de mensen zoals ze zijn; je krijgt toch geen andere”

Zondagmiddag 4 september j.l. was de presentatieviering van de nieuwe pastor als opvolgster van pastor G.M.H. Kamsma – Kunst voor de “De Viersprong” in De Werenfridus kerk van Workum. Voorgangers waren Vicaris – Generaal J .B. te Velde, pastoor J.R. van der Wal en pastor T. de Wolff.
Tijdens de viering kreeg pastor ten Wolde van de vier parochies een geschenk dat kenmerkend was aan de plaats van de parochie. Na afloop van de viering was er gelegenheid om haar te feliciteren en nader kennis te maken.

Wie is de nieuwe pastor?

Ik ben pastor Nelleke ten Wolde , 49 jaar geleden geboren in Bennekom, op de Veluwe. Getrouwd en we hebben 2 dochters . In 1994 ben ik begonnen als pastoraal werkster in Zeist. Na vier jaar zijn wij vertrokken naar Friesland en kwamen terecht in de parochie van Joure . Hier was ik de eerst aanspreekbare pastor voor de mensen. Voor het grotere geheel van de parochies van Joure, St.Nicolaasga en Lemmer was ik, naast het voorgaan in de vieringen, werkzaam op het gebied van catechese ,en kerk -/gemeenschapsopbouw. En bovendien actief in de oecumene.
Per 1 september ben ik als pastoraal werkster begonnen in “De Viersprong” Bolsward - Workum -Witmarsum en Makkum, met als standplaats Bolsward.

Wat zijn uw verwachtingen binnen de viersprong?

De Viersprong beslaat een groot werkgebied met vier verschillende parochies, ieder met hun eigen karakter. Dat is een hele verandering voor mij.
We staan voor een grote verandering wat betreft samenwerking. Het gaat erom dat de vier lokale gemeenschappen tot hun recht blijven komen. Dat ze zich zo goed mogelijk blijven ontwikkelen in deze tijd, met de middelen en mensen die er zijn. Ik hoop dat het ons, mede door de samenwerking, gaat lukken om de ontspanning in ons kerk-zijn terug te brengen. Voor mij is een geloofsgemeenschap als een levende bron waar mensen zich kunnen laven, inspiratie kunnen putten uit de woorden van de Heilige Schrift en ook uit de geloofsverhalen van mensen van alle eeuwen, uit de schatkamers van de traditie. Met zo’n krachtbron kun je in je dagelijks leven echt licht van de wereld zijn, zoals Jezus het zegt: de samenleving dienen, zodat iedere mens tot haar of zijn recht kan komen.

Heeft u naast uw werk ook hobby’s?

Ja, twee keer in de week ben ik te vinden in de sportschool voor fitness . Als een echte pastor ben ik dol op lezen en lees dus heel wat boeken. Ook vind ik handwerken erg leuk om te doen en dan voornamelijk breien en borduren. Handwerktijdschriften vind ik dan ook erg leuk om te lezen.
Ik mag ook graag zingen en als er nog tijd over is speel ik wel eens piano. Het gezin en tuinieren zijn natuurlijk ook erg belangrijk voor mij.

Wat vindt u niet leuk?

In Utrecht moest ik altijd rondjes rijden om een parkeerplaats voor mijn auto te vinden. Eenmaal in Joure, had ik een eigen parkeerplaats voor de auto, dat was luxe. (Ik ging er dan ook vanuit dat dit bij Friesland hoorde.) Nu in Bolsward moet ik weer rondjes rijden om een parkeerplaats voor mijn auto te vinden. Hopelijk komt daar nog eens verandering in.

Wat heeft u met jongeren?

Ik vind het heerlijk om met kinderen op te trekken in het geloof, en om samen met hen vieringen te maken. Mede door mijn dochters leer ik steeds beter te begrijpen hoe het leven van jongeren in elkaar zit. Dat jongeren op een andere manier in het leven staan en dat daardoor de geloofsoverdracht anders is dan bij volwassenen. Jongeren zijn wel geïnteresseerd in het geloof maar op hun eigen manier. Het beeld bestaat: “ze willen niks, we moeten ze erbij sleuren”.
Dat is dus niet aan de orde. Maar het gaat niet vanzelfsprekend; ik kan daarin geen wonderen verrichten.

Wat kunnen mensen van u verwachten?

Dat ik doe wat ik in mijn presentatieviering beloofd heb: dat ik samen met mijn collega’s het geloof en het welzijn van de parochianen zal dienen, in loyaliteit aan onze bisschop en het pastorale beleid van het bisdom, zo goed als ik het maar kan.
Ik vind niets fascinerender dan wat God doet met mensen, en wat mensen doen met God, en dan vooral als het leven en het geloven op z’n mooist of op z’n moeilijkst is. Daar wil ik graag zo intens mogelijk mee bezig zijn in mijn leven. De levensweg van Jezus Christus en de verkondiging van het Evangelie daarover is daarin het altijd terugkerende middelpunt. Ik wil de liefde van God zichtbaar maken voor Zijn mensen, in woord en daad en naar de mate waarin ik dat kan. Ik vind het mooi om dat te mogen doen met mensen in alle levensfasen, op allerlei manieren: als we samen werken, samen vieren, samen vergaderen; maar ook als we samen een hobbelig stukje levensweg gaan. Ik hoop, dat de omgang God en met elkaar een bron van levensvreugde voor ieder mag zijn.

Hoe staat u tegenover oecumene?

Zelf ben ik van huis uit Hervormd, mijn eerste kennismaking met de katholieke kerk was in een Oecumenische studentengemeente. Tijdens mijn studietijd maakte ik kennis met de mysticus Hadewijch. Die een persoonlijke liefdesband had met God, en mij erg inspireerde.
Tijdens de studie Nederlands ontmoette ik een katholieke pastor. Onze gesprekken deed mij ervaren dat het katholieke leven bij mij paste. Op een bepaald moment heb ik besloten om toe te treden tot de katholieke kerk en heb ik het Heilig Vormsel ontvangen. Daarna met de studie Theologie begonnen.
Ik vind belangrijk om met volwassen in groepen of in geestelijke begeleiding geloofsgesprekken te voeren. Ik kan hier enorm van genieten en het geeft me energie.
Ik sta heel positief tegenover de oecumene, en dan niet alleen op liturgisch gebied, maar ook in de betrokkenheid op maatschappelijk gebied.
Al weet ik nog totaal niet hoe het kerkelijk veld er hier bij ligt en wat er mogelijk zal zijn, oecumene is en blijft een krachtbron in mijn pastoraat.

Vieringen binnenkort