Reserveren voor het bijwonen van vieringen in onze kerken is een optie, maar niet noodzakelijk. Als u een ticket reserveert, bent u wel verzekerd van een plaats.
U kunt de zondagse viering vanuit onze St. Franciscusbasiliek in Bolsward online volgen.

Lees hier alles over de vieringen en andere zaken in verband met de corona-maatregelen

Ticketshop voor

Vieringen

Kledingbank

altZondag 17 juli werd in een goed gevulde kerk een Eucharistieviering gehouden, die in het teken stond van het afscheid van pastor Germa Kamsma- Kunst.

Foto's nu in het foto-album!

Foto's Vrijwilligersdag

 

 

Zij gaat de parochie verlaten na ruim 10 jaar werkzaam te zijn geweest als pastoraal werkster.  Daarvoor was ze al 10 jaar actief als vrijwilligster binnen de St Franciscusparochie.
Pastor Kamsma – Kunst zal per 1 september a.s. gaan werken in de parochie Leeuwarden.  Celebrant in de viering was pastoor J.R. van der Wal met medevoorgangers pastor T. de Wolff en pastor G.M.H. Kamsma – Kunst. Het koor werd gevormd door leden van de koren uit de parochies van “De Viersprong”. Bij binnenkomst werd bij het uitreiken van de liturgie aan de aanwezigen ook een papieren rugzakje (gemaakt door de kinderen van de St. Maartenschool) uitgedeeld, met daarin een boodschap c.q. wens van pastor Kamsma.

Na afloop van de Eucharistieviering werd door pastor Kamsma een gedenksteen op het kerkplein onthuld.  Deze steen markeert de voltooiing van de restauratie van de St. Franciscuskerk.
Na deze onthulling was er een informele receptie. Hier kon een ieder afscheid nemen van pastor Kamsma – Kunst.

Pastor Kamsma was binnen de parochies de eerst aanspreekbare pastor voor jongeren, jeugd en gezin. Van deze doelgroepen heeft ze dan ook speciaal afscheid genomen met een jongerenavond en een spelletjesdag voor de kinderen.  Niet alleen voor deze doelgroep was ze een aanspreekpunt, maar voor vele parochianen was ze een steun en toeverlaat. Naast haar pastorale taken binnen de parochies heeft pastor Kamsma zich ook ontzettend ingezet voor de toekomstige samenwerking tussen de parochies van Workum , Witmarsum , Makkum en Bolsward (“De Viersprong”).  Hieronder een stuk uit haar visie over de samenwerking:

De kerk, de diverse parochies, bevinden zich in zwaar weer. Daar valt niet meer aan te ontkomen. Er is teruggang van kerkgangers, de kerkgangers zijn gemiddeld steeds ouder, er worden steeds minder mensen gedoopt, er zijn steeds minder vrijwilligers die zich kunnen inzetten, er zijn steeds minder makkelijk goede bestuurders te vinden, er zijn steeds minder priesters en pastoraal werkers omdat er ook steeds minder financiën binnenkomen. De economische crisis heeft daar geen goed aan gedaan. Wanneer hier niets in verandert, houdt de kerk, de parochie het niet droog in het zware weer. Haar paraplu is als het ware niet sterk genoeg.

Het idee is nu, dat wanneer we zorgen voor een grotere en sterkere paraplu, dat we dan wellicht droog blijven in de bui. Die grotere en sterkere paraplu staat dan voor één gezamenlijk bestuur en één gezamenlijk pastoraal team, omdat de parochies samen één parochie gaan vormen. Dat wil niet zeggen dat er drie kerken gesloten gaan worden en dat er nog maar één kerk over blijft.
Er blijven vier locaties, waar zo veel mogelijk gewerkt moet blijven worden aan levende geloofsgemeenschap. Waar mensen enthousiast blijven proberen om te leven vanuit het geloof en om het geloof over te dragen. Want dat is de taak van een geloofsgemeenschap: leven vanuit het geloof en het geloof doorgeven. En dat blijft altijd de taak van een parochie, en van locale geloofsgemeenschappen.


Pastor Kamsma zal per 1 september a.s. worden opgevolgd door pastor N.G. ten Wolde – Hijwegen uit Joure. Zondag 4 september a.s. zal om 14.00 uur in de St. Werenfriduskerk te Workum haar presentatie plaatsvinden. Hoofdcelebrant tijdens deze viering is Vicaris J. te Velde.Foto's van dit afscheid komen binnenkort online!
 

Vieringen binnenkort