Reserveren voor het bijwonen van vieringen in onze kerken is een optie, maar niet noodzakelijk. Als u een ticket reserveert, bent u wel verzekerd van een plaats.
U kunt de zondagse viering vanuit onze St. Franciscusbasiliek in Bolsward online volgen.

Lees hier alles over de vieringen en andere zaken in verband met de corona-maatregelen

Ticketshop voor

Vieringen

Kledingbank

altPastor Kamsma heeft de parochiebesturen laten weten dat parochianen die bij gelegenheid van haar afscheid een stoffelijke blijk van waardering willen geven, dat zouden kunnen doen door een donatie te geven aan één van de kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden geleid door parochianen uit de Viersprong.

  1. Bouwen met Bouma’s (Workum) heeft juist twee klaslokalen gebouwd. En er wordt gebouwd aan een moederhuis bij het ziekenhuis, zodat zwangere vrouwen niet meer met weeën naar het ziekenhuis hoeven te lopen, maar een paar dagen van te voren in het moederhuis kunnen logeren. Hiermee probeert men moeder- en kindsterfte terug te dringen. Vorige jaren heeft Bouwen met Bouma’s een school voor gehandicapten gebouwd en een school voor volwassenonderwijs waar overdag kleuters les krijgen. Ook heeft men geholpen bij de uitbreiding van de kerk, het bouwen van een keuken bij een weeshuis en de restauratie van bijgebouwtjes. Bankrekening 114020906, de Knipe.
  2. Soupkitchen van de familie Huitema in Bolsward zorgt ervoor dat 200 kinderen (voornamelijk Aidswezen) in Rehobod (Namibië) dagelijks een maaltijdsoep krijgen, naast onderwijs. Ook wordt een schoolklas voor groep 1 en 2 ondersteund, met meubilair en schoolmateriaal. Daar krijgen zo’n 100 kinderen drie keer per week een maaltijdsoep. Bankrekening 678313288 t.n.v. R Huitema, Bolsward.
  3. Stichting WAKK (Witmarsum) verzorgt momenteel drie projecten in Tanzania: dat een aantal weeskinderen naar de middelbare school kan, dat een aantal boeren over kan schakelen naar bosbouw en daarvan oliezaden kan verkopen, en de opstart van een educatiecentrum voor wezen en kinderen van alcoholisten. Bankrekening 293163995 te Pingjum
  4. Voor de Filippijnen (Makkum): maandelijks is er een voedselproject waarbij een goede voedzame maaltijd aan ongeveer 25 vrouwen met hun kinderen wordt gegeven. Op eerste kerstdag een speciale Kerst: een voedsel projectdag, spelletjes en kerstpakketten, met voornamelijk etenswaren zoals rijst, olie, bagong, sardientjes, noodles, enz. enz., maar ook wat chips en cola. Met Kerstmis 2010 betrof het 75-80 mensen. Ook verzorgt men de opvang van meisjes die het slachtoffer zijn van incest (kinderen van 5-20 jaar) en met een opvangproject van kinderen (jongens en meisjes van 10-20 jaar) die geen echt thuis hebben, verstoten zijn of op straat beland. Rabo bank 314353550 t.n.v. projecten Linda.
     

Vieringen binnenkort