Reserveren voor het bijwonen van vieringen in onze kerken is een optie, maar niet noodzakelijk. Als u een ticket reserveert, bent u wel verzekerd van een plaats.
U kunt de zondagse viering vanuit onze St. Franciscusbasiliek in Bolsward online volgen.

Lees hier alles over de vieringen en andere zaken in verband met de corona-maatregelen

Ticketshop voor

Vieringen

Kledingbank

altIn het weekend van 14-15 mei is bekend gemaakt dat pastor Germa Kamsma na ruim tien jaar De Viersprong zal verlaten. Zij wordt per 1 september pastoraal werkster in de Titus Brandsma-parochie in Leeuwarden. Zij wordt opgevolgd door pastor Nelleke ten Wolde-Hijwegen.
 
Lees verder voor de bekendmaking vanuit het Bisdom Groningen-Leeuwarden.


Geachte parochianen van de samenwerkende parochies van De Viersprong,
te weten:

H. Werenfridus-parochie te Workum,
H. Martinus-parochie te Makkum,
H. Nicolaas van Tolentijn-parochie te Witmarsum, en
H. Franciscus-parochie te Bolsward.


Hierbij deel ik u namens de bisdomstaf mee dat er een wijziging komt in het pastoraal team van uw samenwerkende parochies.

Mevrouw drs. Germa Kamsma-Kunst zal de parochies van De Viersprong na ruim 10 jaar verlaten.
De bisschop zal Germa Kamsma per 1 september a.s. benoemen tot pastoraal werkster in de Titus Brandsma-parochie te Leeuwarden.
Namens de bisdomstaf bedank ik pastoraal werkster Germa Kamsma van harte voor alles wat zij in de afgelopen jaren voor uw parochies heeft mogen betekenen.
Er hebben inmiddels gesprekken plaatsgevonden met de besturen en het pastoraal team over de opvolging. Die gesprekken hebben tot een positief resultaat geleid.
Daarom kan ik u meedelen dat de bisschop heeft besloten om mevrouw drs. Nelleke ten Wolde-Hijwegen met ingang van 1 september a.s. te benoemen als fulltime pastoraal werkster in uw parochies.

Nelleke ten Wolde is sinds 1998 als pastoraal werkster werkzaam in de parochies van Joure, Sint-Nicolaasga en Lemmer. Ze is 49 jaar, gehuwd, en woonachtig in Joure.

Hierbij wil ik u namens de bisdomstaf alvast feliciteren met Nelleke ten Wolde als uw nieuwe pastoraal werkster!

Met vriendelijke groet,
Peter Pot,
secretaris-kanselier

Vieringen binnenkort