Reserveren voor het bijwonen van vieringen in onze kerken is een optie, maar niet noodzakelijk. Als u een ticket reserveert, bent u wel verzekerd van een plaats.
U kunt de zondagse viering vanuit onze St. Franciscusbasiliek in Bolsward online volgen.

Lees hier alles over de vieringen en andere zaken in verband met de corona-maatregelen

Ticketshop voor

Vieringen

Kledingbank

Nieuws uit bestuur en organisatie: afscheid en welkom!

Loek Punt is de nieuwe voorzitter van Solidair Friesland geworden. Verder zijn Elziena Taute als jeugdwerkadviseur en Gabriëlle Schot als M.A-werker benoemd.

 
Op 13 april jl. heeft Ruud Lolkema zijn voorzitterschap als bestuursvoorzitter van Solidair Friesland overgedragen aan Loek Punt. Na acht jaar voorzitterschap geeft Ruud Lolkema de voorzittershamer door. Hij heeft vele uren besteed aan het bestuurlijke werk. Naast de vele vergaderingen is er veel tijd besteed aan overlegsituaties met overheden, bisdom, fondsen en andere instellingen. Samen met de staf heeft hij Solidair Friesland gezicht gegeven en op de kaart gezet met een aantal maatschappelijk relevante projecten. Zijn kennis en ervaring is gelukkig niet meteen verdwenen, want Ruud blijft zich als bestuurslid voor enkele werkgroepen en commissies inzetten voor de activiteiten van Solidair Friesland.
Het bestuur heeft Loek Punt benoemd als opvolger van Ruud Lolkema. Loek kent Solidair Friesland als voormalig jeugdwerkadviseur en vanuit zijn kerkelijke betrokkenheid als vicevoorzitter van de Martinusparochie te Bergum. Loek ziet dat zijn voorganger veel werk heeft verzet voor de bestuurlijke leiding van Solidair Friesland en wil zich graag inzetten voor de voortzetting van de organisatie. Een goed begin is het halve werk: als eerste daad kan Loek twee nieuwe projectmedewerksters benoemen. Welkom voor jeugdwerkadviseur Elziena Taute en voor Gabriëlle Schot, M.A.-werker voor het Schuldhulpmaatjeproject en de cursus armoedesignalering door vrijwilligers.
 
In dezelfde vergadering heeft Mony Brandsma-Ydema afscheid genomen als bestuurslid van Solidair Friesland. Mony kende Solidair Friesland al vanuit haar politieke functies uit het verleden en heeft grote sympathie voor Solidair Friesland, omdat de organisatie dicht bij de vrijwilligers en de doelgroepen staat en het opbouwwerk in de samenleving vanuit een levensbeschouwelijke betrokkenheid verricht. De diaconale inzet van de kerk spreekt haar altijd het meeste aan en Solidair Friesland slaagt erin de menselijke motivatie om te zetten in concrete projecten. Ze heeft graag haar bestuurlijke bijdrage geleverd en zal Solidair Friesland een warm hart toedragen, omdat het iets wezenlijks toevoegt aan de Friese sociale kaart.

Vieringen binnenkort