Reserveren voor het bijwonen van vieringen in onze kerken is een optie, maar niet noodzakelijk. Als u een ticket reserveert, bent u wel verzekerd van een plaats.
U kunt de zondagse viering vanuit onze St. Franciscusbasiliek in Bolsward online volgen.

Lees hier alles over de vieringen en andere zaken in verband met de corona-maatregelen

Ticketshop voor

Vieringen

Kledingbank

De eerstvolgende basilica-avond zal op maandagavond 4 oktober zijn, de feestdag van de H. Franciscus van Assisi en daarmee tevens patroonsfeest van de basiliek.

Na de gebruikelijke eucharistieviering en de mogelijkheid een kop koffie of thee te gebruiken, zullen twee vertegenwoordigers van de Ridderorde van het Heilig Graf te Jeruzalem voor ons een inleiding verzorgen.

Hoofdtaak van deze orde is het ondersteunen van de christenen in het Heilig Land, zodat zij zonder aanziens des persoons aan kinderen scholing en aan zieken zorg kunnen bieden. Jaarlijks worden door de ridders en edelvrouwen vele miljoenen opgehaald. We zullen, met foto's ondersteund, horen over zowel het ontstaan als de spiritualiteit van deze ridderorde, waarvan wereldwijd zo'n 35.000 mensen lid zijn.

Deze ridderorde is één van de twee actieve ridderorden die onder bescherming staan van de Heilige Stoel. Op 6 november worden er tijdens een plechtige viering in onze St. Franciscusbasiliek zo'n 25 nieuwe leden in deze orde opgenomen. De basilica-avond op 4 oktober geeft ons de kans alvast kennis te maken met onze aanstaande gasten.
Nu alvast meer weten? Klik hier.

Vieringen binnenkort