Vanwege de lockdown vieren we online vanuit de St. Franciscusbasiliek in Bolsward. Hierbij is een beperkte groep kerkgangers (en bedienaren) aanwezig.. Reserveren via de ticketshop is noodzakelijk en verplicht.

Lees hier alles over de vieringen en andere zaken in verband met de maatregelen

Ticketshop voor

Vieringen

Kledingbank

Nu de Rijksoverheid elke bijeenkomst tot en met 1 juni heeft verboden, hebben de Nederlandse bisschoppen nieuwe richtlijnen uitgevaardigd voor onze kerk. Voor onze parochie heeft dit de volgende consequenties:

Geen publieke vieringen

 • Tot en met Pinksteren worden er geen publieke vieringen meer gehouden.
 • Met ingang van vandaag komen ook de doordeweekse vieringen (op dinsdagmiddag en donderdagmorgen) te vervallen.
 • Uitvaarten kunnen slechts heel eenvoudig en in kleine kring gehouden worden.
 • Indien noodzakelijk is het eveneens mogelijk in heel klein verband het sacrament van het doopsel toe te dienen.
 • Wie het sacrament van Boete en Verzoening zou willen ontvangen neemt contact op met de pastoor (0515 572206).

Kerkopenstelling

 • De St. Franciscusbasiliek is met ingang van zaterdag 4 april elke middag (behalve op donderdag) van 14:00 tot 16:00 uur geopend voor het aansteken van een kaarsje en persoonlijk gebed. Op donderdag is de basiliek open van 9:30 - 12:00 uur.
  Deze ruime openingstijden kunnen alleen wanneer bezoekers zich strikt houden aan de noodzakelijke 1,5 meter onderlinge afstand en de overige richtlijnen van het RIVM. Meestal zal er iemand van het pastoraal team aanwezig zijn. Wilt u zekerheid over de mogelijkheid van een gesprek? Maak gerust een afspraak
 • De Werenfriduskerk aan 't Noard te Workum zal dinsdags in de morgen van 9:00 tot 10:00 uur en donderdags van 14:00 tot 16:00 uur open zijn voor het aansteken van een kaarsje en voor persoonlijk gebed. Op donderdagmiddag zal er iemand van het pastoraal team aanwezig zijn. Houdt u bij een bezoek aan de kerk alstublieft de richtlijnen van het RIVM in het oog.

Gezamenlijk gebed

 • Hoewel we niet kunnen samenkomen voor het gebed, is samen bidden wel mogelijk. Paus Franciscus roept alle christenen op om woensdag 25 maart (Hoogfeest van de Aankondiging van de Heer) om 12:00 ’s middags het Onze Vader te bidden.
 • De Raad van Kerken roept op om elke woensdagavond om 19:00 uur de klokken te luiden als teken van hoop. Onze parochie doet daar ook aan mee. Misschien kunt u, als u de klokken hoort, een moment bidden voor allen die uw gebed bijzonder nodig hebben.

Klokkenluiden

 • De Raad van Kerken roept op om elke woensdagavond om 19:00 uur de klokken te luiden als teken van hoop. Onze parochie doet daar ook aan mee. Misschien kunt u, als u de klokken hoort, een moment bidden voor allen die uw gebed bijzonder nodig hebben.

Onderlinge steun

 • Binnen onze parochie zijn inmiddels diverse initiatieven gestart om mensen te ondersteunen waar dat nodig is. Steun die natuurlijk niet beperkt blijft tot alleen parochianen. U krijgt daar via de e-mail, website en weekbrieven meer berichten over. Binnen het pastoraal team is afgesproken dat diaconaal opbouwwerker Kees van Kordelaar het eerste aanspreekpunt is (tel. 06-19905519).

We houden graag met elkaar contact. Waar het kan telefonisch of via andere media. Het pastoraal team zal de komende weken een weekbrief blijven rondsturen met de bedoeling te bemoedigen, te inspireren en te informeren. U allen veel sterkte en goede moed gewenst in deze moeilijke periode.

Met vriendelijke groeten,
In gebed verbonden,
pastoor A. Bultsma

Het complete overzicht met openstelling van onze kerken vindt u hier.

 

(afbeelding via Wikipedia onder de Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.)

Vieringen binnenkort