In een gemoedelijk sfeer willen we met z’n allen in gesprek raken over het met elkaar parochie zijn. Wat verwachten we van elkaar, hoe zien we een parochiegemeenschap voor ons, hoe zien we de toekomst, welke belemmeringen zijn er, waarom zien we de één wel regelmatig en de ander niet, wat hebben we elkaar te bieden, wat is jouw ideaal plaatje?

Om tot gesprek te komen maken we gebruik van een creatieve werkvorm. Door deze werkvorm en de daaruit voort vloeiende gesprekken willen we samen beter zicht krijgen op wat speelt en leeft binnen de categorie gezinnen. De locatieraad hoopt op een inspirerende avond. We zijn benieuwd naar jullie ideeën en zienswijzen.

Noteer deze datum in je agenda: vrijdag 16 februari, 20.00 uur, Maria van Sevenwoudenzaal.

Vriendelijke groeten,
Namens de locatieraad,

Tjitske Wortman
Tiemen Hoitinga